Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2015.aarsrapport-rom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Organisasjonen

Veien til det gode arbeidsliv

Det er ikke alle som utfører et oppdrag på vegne av samfunnet når de er på jobb. Men det gjør de i ROM Eiendom. Hver dag.

Det summer og klirrer i kantina i femte etasje i Schweigaards gate 23, der ROM Eiendom, NSBs konsernledelse og administrasjonen i de øvrige NSB-selskapene holder til. Gjennom de høye vinduene ser man hele Barcode-rekka reise seg. Det er bare ett av mange byutviklingsprosjekter i regi av ROM. Per i dag har rundt 9000 mennesker sitt daglige virke i Barcode, og nærmere 700 bor og lever der. Innenfor vinduene sitter noen av dem som hver eneste dag jobber med å realisere visjonen om å skape bedre byrom der mennesker møtes. En visjon som også inneholder et samfunnsoppdrag: ROM skal bidra til å møte befolkningsveksten ved å bygge tettere og smartere nær kollektivknutepunkter, slik at den urbane hverdagen blir mest mulig kortreist for flest mulig. Hvor mye betyr det indre liv og miljø i ROM for jobben de ansatte gjør der ute?
– Jeg jobber i stab og er en del av støtteapparatet for dem som er «der ute». Nettopp derfor er det viktig å ha forståelsen av hva ROM er og hvordan organisasjonen fungerer. Slik kan jeg legge best mulig til rette for dem som er i frontlinjen, sier IT-rådgiver Tore Håsæther. Han har jobbet i NSB-konsernet i en mannsalder. Han startet i elektroavdelingen allerede i 1974, og har vært en del av eiendomsvirksomheten omtrent siden starten i 1989.

Det givende samfunnsoppdraget
Like lenge har ikke prosjektsjef Connie Nyhaven vært i bedriften. Likevel er det allerede gått åtte år siden hun ble trigget av en annonse som tilbød jobb hos «Norges beste knutepunktutvikler ».
– Som utdannet landskapsarkitekt med arealplanlegging som hovedfelt er jeg svært interessert i byutvikling. Det å kunne påvirke utviklingen av byene våre, bidra til å gjøre dem miljøvennlige og levende, er noe jeg brenner for, sier hun. Ved siden av henne sitter kollega Tore Arntzen. Han er regiondirektør for Nord- Norge og Sør/Vest-Norge, og har normalt sitt tilholdssted i Trondheim. Men han er stadig innom hovedkontoret i Oslo – som nå, under det kvartalsvise fellesmøtet. Han falt for samfunnsoppdraget til ROM da han valgte å forlate Forsvarsbygg for tre år siden.
– Det å jobbe i spenningsfeltet mellom forretning og forvaltning, er interessant. På den ene siden er det vår oppgave å bidra til at flere velger å reise kollektivt, blant annet ved å sørge for et godt tilbud og bra service til de reisende. På den andre skal vi være kommersielle og generere et overskudd. Rammebetingelsene er en sentral del av suksessen vår. Selv om vi er en statseid bedrift, har vi et godt og viktig handlingsrom gjennom å være et aksjeselskap. Noe som gjør ROM unikt, er at porteføljen vår er spredt utover hele landet. Vi er til stede og utvikler sentrale knutepunkt i flere byer, som Stavanger, Bergen og Trondheim, påpeker regiondirektøren. Han blir supplert av prosjektsjef Nyhaven:
– ROM er kanskje enda mer synlig ute i regionene enn her i hovedstaden – og det vi gjør får ofte stor oppmerksomhet. I Stavanger, for eksempel, skal vi bygge ut Paradis, noe som har ført til stort engasjement og mange diskusjoner lokalt, sier hun.

Stor grad av trivsel
Interessante prosjekter, spennende arbeidsoppgaver, gode kolleger, stor grad av frihet og høy kompetanse i bedriften. Det er noe av det som fremheves når ROMs 94 ansatte selv skal beskrive hva som gjør arbeidsplassen deres til et godt og attraktivt sted å være. Stikkordene kommer de med i den årlige medarbeiderundersøkelsen, som også for 2015 hadde svært gode resultater – og hvor hele 98 prosent av medarbeiderne deltok.
– For meg er den høye svarprosenten symptomatisk for kulturen i ROM: Folk er vant til å levere. Får en ROM-medarbeider en oppgave, blir den gjort, sier HR-direktør Kristin Boge Benth. Selv om det alltid er forbedringspotensial, kan hun trygt konstatere at de ansatte trives på jobb. Så er spørsmålet om det gode miljøet internt er viktig for jobben de gjør ute?
– Jeg velger å snu på spørsmålet og si at det vi gjør der ute er viktig for miljøet internt. Det at vi bygger nye bydeler og sørger for trygge og levende skysstasjoner, gjør at våre ansatte føler de bidrar med noe viktig til samfunnet. Vi har et samfunnsoppdrag som alle er med på, og det er viktig for mange. Videre har vi en verdibasert ledelse, altså legger vi vekt på både det sosiale og det faglige i tillegg til det økonomiske. Det, sammen med verdigrunnlaget vi har, er nøkkelen til hvordan vi oppfører oss mot hverandre, mener HR-direktøren.

Gjensidig viktige verdier
– Vi har det godt i ROM. Kulturen her er raus og åpen, sier Tore Arntzen. Connie Nyhaven er enig og setter pris på at det er høyt under taket i bedriften. – Dessuten har vi en uformell omgangstone, samtidig som vi er profesjonelle, påpeker hun. Og blir umiddelbart supplert av Tore Håsæther: – Vi kjenner hverandre godt og er trygge på hverandre. Alle personer og funksjoner ses på som viktige; vi har hver vår rolle å spille ut.
Alle tre trekker frem arbeidsoppgavene i ROM som det viktigste for trivselen. Og den store graden av frihet som åpner for personlig og faglig utvikling.
Romslig. Offensiv. Miljøskapende. Det er de tre verdiordene til ROM. Tore Arntzen mener alle er like viktige: – Alle har betydning for ROMs suksess – som en trebent stol. Tar du bort det ene benet, faller stolen sammen. Vi skal være romslige i vår omgang med kunder og samarbeidspartnere. Vi skaper gode bymiljøer både sosialt og i miljøvennlig forstand. Og er vi ikke offensive, hjelper det lite å være romslige og miljøskapende.

organisasjonen_01

 

tekstboks

 

 

antall_ansatte
gj.alder
mennkvinner

 

gjenansenitet
sykefravear
turnover

 

Våre selskaper

I større utviklingsprosjekter etablerer ROM Single purpose-selskaper sammen med andre profesjonelle eiendomsaktører. ROM bidrar med attraktive tomter og utviklingskompetanse, partneren bidrar med lokalkunnskap og komplementær kompetanse. I tillegg har ROM 40 heleide datterselskaper med formål å utvikle og/eller leie ut bolig- og næringseiendom.

singlepurposeselskaper

 

Styret

GEIR ISAKSEN
Styrets leder

Geir Isaksen har vært konsernsjef i NSB siden 2011 og styreleder i ROM Eiendom AS fra samme år. Isaksen kom fra stillingen som konsernsjef i Cermaq ASA (tidligere Statkorn Holding ASA). Før dette var Isaksen stipendiat og senere forsker på UMB, vare­ og organisasjonsdirektør i Gartnerhallen og
direktør for landbruks­ organisasjonenes Brüsselkontor. Isaksen
er utdannet dr. scient
i landbruksøkonomi fra Norges miljø­ og bio­ vitenskapelige universitet. Isaksen har hatt styreverv
i en rekke ulike bedrifter og offentlige virksomheter, og er for tiden styremedlem
i Yara International ASA i tillegg til at han er styreleder i de største datterselskapene i NSB­ konsernet.

CAMILLA WAHL

Camilla Wahl har vært styremedlem siden 2006. Wahl er arbeidende styre­ leder i Wahl Eiendom AS, styremedlem i diverse datterselskaper av Wahl Eiendom og styremedlem
i Pareto Bank ASA. Wahl har tidligere vært styremedlem i DnB Eiendomsinvest 1 ASA, daglig leder i Wahl Eiendom AS, partner i Legalteam Advokatfirma DA, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer og advokatfullmektig
i Wikborg & Rein.

HANS KRISTIAN VOLDSTAD

Hans Kristian Voldstad har vært styremedlem siden 2004. Voldstad
er eiendomsinvestor og eier eiendomsselskapet Voldstad Eiendom A/S som igjen er hovedeier i Niklasberg AB i Sverige. Voldstad har styre­
verv i egne selskap og
i Schage Eiendom AS i tillegg til frivillige verv innen idrett og politikk. Voldstad var eiendoms­ direktør i Fagbygg/BPA frem til 1992 og har siden vært selvstendig nærings­ drivende innen eiendom med hovedvekt på egne investeringer.

synne_homble

SYNNE HOMBLE

Synne Homble tiltrådte styret i 2015. Homble er konserndirektør for juridisk og selskapsfunksjoner i Cermaq Group AS. Hun har vært ansatt i ulike lederstillinger i Cermaq siden 2006. Før dette var Homble fra 1998 til 2006 advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Hun er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Homble er nestleder i styret i Statnett SF og er medlem av Norges OECD­ kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, oppnevnt av Utenriksdepartementet.

KJELL HAUKELI

Kjell Haukeli har vært varamedlem siden 2004 og styremedlem siden 2014. Haukeli har mange­ årig erfaring som leder av NSB­konsernets sentrale økonomifunksjon og har vært ansatt som direktør Økonomi og finans i NSB­ konsernet siden år 2000. Haukeli er styremedlem i Mantena AS.

HEGE MESSEL GRANDE

Hege Messel Grande har vært varamedlem ansattes representant siden 2012 og ansattes representant siden 2014. Grande er leder for Økonomi Eiendomsavdelingen, og har tidligere jobbet som finansanalytiker hos Asea Brown Boveri Southeast Asia Pte Ltd (Singapore)
og økonomisjef hos Saga Petroleum ASA. Grande har vært ansatt i ROM Eiendom AS fra 2001.

TRULS MORTENSEN

Truls Mortensen har vært ansattevalgt styremedlem siden 2012. Mortensen
er konsernregnskapssjef i ROM Eiendom AS og er også vara styremedlem
i Oslo S Utvikling AS.
Han har tidligere jobbet som revisor hos Deloitte, konsernregnskapssjef i Norske Skogindustrier ASA og økonomisjef hos Zalaris HR Services AS. Mortensen har vært ansatt i ROM Eiendom AS siden 2009. Truls Mortensen trer ut av styret i april 2016 og Per Atle Tufte trer inn som ny ansattesrepresentant.

 

 .

 Ledergruppen

PETTER-EIKEN

PETTER EIKEN

Administrerende direktør

Petter Eiken har
vært ansatt som administrerende direktør i ROM Eiendom siden 2014. Eiken er utdannet sivilingeniør Bygg ved NTH. Av tidligere jobber har Eiken vært Executive Vice President i Skanska AB, adm.dir i Skanska Norge A/S og viseadm.dir i Veidekke A/S.

MORTEN-AUSTESTAD

MORTEN AUSTESTAD
Direktør utvikling

Morten Austestad har vært ansatt som Direktør utvikling i ROM Eiendom i perioden 2006–2008 og fra 2011. Austestad er utdannet siviløkonom Norges Handelshøyskole i Bergen og har erfaring fra finans og eiendom fra Aberdeen Property Investors og Alfred Berg Industrifinans.

jantore_iversen2

JAN-TORE IVERSEN
Direktør verksteder

Jan-­Tore Iversen ansettes som Direktør verksteder fra 1. mai 2016. Iversen har flyteknisk bakgrunn. Av tidligere jobber har Iversen vært Production Manager i SAS teknisk, Workshop Manager i ST Aerospace Solutions og Verksted­ direktør i Mantena.

kristin_paus2

KRISTIN PAUS
Direktør kommunikasjon

Kristin Paus ble ansatt som Direktør kommunikasjon i ROM Eiendom 1. mars 2016. Paus er utdannet siviløkonom ved Norges handelshøyskole i Bergen og har lang kommunikasjonserfaring. Hun har blant annet jobbet som kommunikasjons­ direktør og pressesjef i Coop Norge, informasjons­ sjef i Postbanken/DNB og informasjonssjef i Telenor.

JØRN-SELJELID

JØRN SELJELID
Direktør økonomi- og finans

Jørn Seljelid har vært ansatt som Direktør økonomi­ og finans i ROM Eiendom fra 1. mai 2006. Seljelid er utdannet siviløkonom fra BI 1982. Seljelid har vært konsulent/kontorsjef i Vegdirektoratet, økonomi­ sjef i Eiendomsselskapet Aker Brygge, finansdirektør i Plast ASA og økonomi­/ finansdirektør i Briksdalen Eiendom.

SIGNE-HORN

SIGNE HORN
Direktør stasjoner

Signe Horn er Direktør sta­ sjoner. Horn har vært ansatt i ROM Eiendom siden 2008 og har vært Direktør strategi og samfunnskontakt og Direktør eiendom. Horn er utdannet Cand Polit. fra Universitetet i Bergen, og har blant annet jobbet som byråd i Oslo kom­ mune, kommunalråd i Oslo kommune, politisk rådgiver i Nærings­ og handelsdeparte­ mentet, kommunikasjons­ direktør i Konkurransetilsynet, kommunikasjonsdirektør i Fornyingsdepartementet og direktør for samfunnskontakt i NSB.

lisekristin_sunsby2

LISE KRISTIN SUNSBY
Direktør teknisk stab

Lise Kristin Sunsby har vært ansatt som Direktør teknisk stab fra 1.mars 2016, og var Fagansvarlig energi og miljø fra 1.september 2014. Sunsby er utdannet Cand. scient i organisk kjemi ved UiO og har blant annet jobbet som prosjektleder og kontrollsjef i Miljømerking i Norge og Miljø- og sikkerhetssjef i Rica Hotels.

 

 

Direktør drift Bjørn Birkelund og Direktør HR Kristin Boge Benth gikk ut av ledergruppen pr. 1.3.2016

 

Til forsiden