Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2015.aarsrapport-rom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Helhetlig by- og stedsutvikling

ROM Eiendom eier bygninger og tomter der det går eller har gått jernbane. Det gjør selskapet til et av de viktigste eiendomsforetakene i landet. ROM er aktive i alle ledd i verdikjeden, i reguleringsfasen gjennom- -prosjektutvikling og bygging til drift og forvaltning. De største delene av selskapets eiendomsportefølje består av serviceanlegg for jernbanen, som stasjoner, terminaler- og verkstedbygg. Eiendomsmassen består også av -næringslokaler, leiligheter og skolebygg.

Befolkningsveksten medfører et økende behov for å bygge boliger og næringsbygg rundt kollektivknutepunktene. Dette er viktig i moderne by- og stedsutvikling, både fordi det underbygger kollektivtrafikken samt at det skaper fremtidsrettede og bærekraftige bymiljøer.

ROMs visjon er «bedre byrom der mennesker møtes». Dette henspeiler på aktivitetene på gateplan, med gode handels- og serveringstilbud både for de reisende og innbyggerne. ROM samarbeider med mange kommuner om stedsutvikling ved å være aktive i utformingen av nye områder samt å reali-sere planene ved å bygge gode bolig og næringsbygg.

ROM-konsernet er heleid av NSB AS, og består av ROM Eiendom AS med tilhørende datterselskaper og Single purpose-selskaper. ROM har hovedkontor i Oslo og -regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien og Trondheim.

VÅRE EIENDOMMER
vare_eiendommer

VISJON

Vi skal skape bedre byrom der mennesker møtes

VERDIER

Romslig
Offensiv
Miljøskapende

AMBISJON

Utvikle gode kollektivknute- punkt som bidrar til at flere reiser kollektivt

AMBISJON

Bygge boliger ved kollektivknutepunktene for å møte den forventede befolkningsveksten

 

FORRETNINGSIDÉ
ROM skal gjennom utvikling og forvaltning av eiendom, skape verdier for eier og samfunn. ROM skal utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt slik at flere velger å reise kollektivt.forretningside

Året som gikk

q1

ETABLERING AV SJØSIDEN MOSS AS
I januar signerte Moss kommune og ROM en avtale om å etablere samarbeidsselskapet Sjøsiden Moss AS. Det skal samarbeides om utvikling av ny bydel ved den nye togstasjonen sør i byen.

ÅPNING AV ØSTBANEHALLEN
Østbanehallen ble gjenåpnet 5. februar etter å ha vært stengt for renovering i ca. ett år. Riksantikvar Jørn Holme holdt tale under den offisielle åpningen, og byrådsleder Stian Berger Røsland klippet snoren. Begge uttrykte at de var meget tilfreds over resultatet etter renoveringen.

FERDIGSTILLELSE AV M62
Kontorbygget i Munkedamsveien 62 ble ferdigstilt i mars. Samtidig overtok leietaker, RS Platou, bygget.

SALG AV SAGA NÆRING AS
Næringsseksjonen i Saga Senter på Jessheim ble solgt. Lokalene er på til sammen ca. 8700 kvadratmeter. Kjøperen av næringsarealene var et syndikat etablert av Platou.

ETABLERING AV SAGTOMTA UTVIKLING MYSEN AS
ROM etablerte SP­selskapet Sagtomta Utvikling Mysen AS med Eidsberg kommune og Eidsberg Sparebank hvor hver av partene eier 1⁄3 av aksjene. Formålet med selskapet er å utvikle partenes eiendommer ved Mysen stasjon og i sentrum.

 

q2

VÅRDUGNAD OG NABOSAMARBEID I OSLO SENTRUM
I år som i fjor var ROM med på årets dugnad sammen med med Kirkens Bymisjon. 10. juni møtte direktører, bedriftsfolk og mennesker fra rus­ og gatemiljøene til vårdugnad og gaterydding i Oslo sentrum.

AVTALE OM BYUTVIKLING I DRAMMEN
Avtale om byutvikling mellom ROM, Drammen kommune og Jernbaneverket ble signert 8. juni. Samarbeidsavtalen omfatter til sammen ca. 600 mål. Partnerne er enige om at 430 mål avsettes til byutvikling, mens resterende 170 mål avsettes til ulike jernbaneformål.

REGULERINGSPLAN SUNDLAND VEDTATT
Områdereguleringen for det 275 mål store området gir rammer for langsiktig byutvikling med nye veisystemer.

REGULERINGSPLAN FOR SCHWEIGAARDS GATE 33 VEDTATT
I juni ble reguleringsplanen for Schweigaards gate 33 godkjent i Oslo bystyre. Reguleringsplanen gir mulighet for å bygge et kontorbygg på 20 800 m2 BRA på tomten.

JERNBANEREFORMEN
Stortingsmelding 27, På rett spor, ble godkjent i statsråd. Den presenterer regjeringens frem­ tidige reform av jernbanesektoren og inkluderer omstrukturering av blant annet NSB og ROM.


NOTODDEN STASJON PÅ UNESCOS VERDENSARVLISTE
Notodden stasjon ble en del av UNESCOs verdensarvliste sammen med blant annet kraftproduksjonen, fabrikkområdene, byene Rjukan og Notodden samt Rjukanbanen– Tinnosbanen med tog og stasjonsområder, ferjer og kaianlegg.

ETABLERING AV VIKERSUND UTVIKLING AS
Det ble signert avtale mellom ROM og Modum kommune om utvikling av sentrumsnære tomter ved stasjonen. Samarbeidsselskapet skal utvikle begge partenes eiendommer.

ETABLERING AV CECILIENBORG BOLIG AS
ROM etablerte et nytt selskap som skal stå for boligutvikling av den gamle Nettbuss­tomten på Cecilienborg i Trondheim. Det nye selskapet eies av ROM og Trym Bolig.

ÅPNING AV NEDGANGEN FRA AKROBATEN
Nedgangen med trapp og heis fra gangbroen Akrobaten over sporene gir raskere vei til Oslo S for reisende fra Bjørvika og Gamlebyen.

KJØP AV SCHWEIGAARDS GATE 40-46
ROM fikk tilslaget på kjøp av boligtomten som utgjør del av Hollenderkvartalet i Oslo.

GREFSEN STASJON
Byggestart for Hus 12 og 13 ble vedtatt. Bolig­ prosjektet på Grefsen solgte 152 leiligheter i løpet av 2015.

OSLO S UTVIKLING KJØPER INDREFILET I BJØRVIKA
Oslo S Utvikling, som ROM eier 1⁄3 av, inngikk en avtale med HAV Eiendom om kjøp av to tomter i Bjørvika. På tomtene kan det etableres ca. 350 boliger og en del næringsbebyggelse.

ÅPNING AV SYKKELHUS PÅ MARIENBORG, TRONDHEIM
Ordfører Rita Ottervik stod for åpningen av nytt sykkelhus for 80 sykler. Prosjektet er et samarbeid mellom ROM og Jernbaneverket.

SALG AV ALF BJERCKES VEI 30 AS
ROM og Aspelin Ramm Eiendom solgte kombinasjonseiendommen i Alf Bjerckes vei 30 til Braathen Eiendom AS. Bygget er på ca. 12 400 kvm og leid ut til bl.a. Jungheinrich og Grundfos.

LANSERING AV BOKEN «METER OVER HAVET»
I fotoboken «Meter over havet» portretteres 33 av Norges jernbanestasjoner som på hver sin måte forteller sin del av vår kulturhistorie. Fotograf Sune Eriksen har fanget øyeblikkene på stasjonene og Frode Grytten har skrevet korte, underfundige tekster.

ØSTBANEHALLEN VANT NORSK LYSPRIS 2015
Lysveggen i Østbanehallen i Oslo ble kåret til «Beste innendørsprosjekt». ÅF Lighting har utformet et belysningskonsept som respekterer den gamle Østbanehallens originale arkitekt­ oniske uttrykk og som fremmer de estetiske kvalitetene i hallen.

Til forsiden