Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2015.aarsrapport-rom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Eiendomsutvikling

«Dette er ikke byutvikling i tradisjonell forstand, men revitalisering. Vi ville tilbakeføre det flotte kulturminnet som Østbanehallen er og samtidig skape et nav for den øvrige utbyggingen av området rundt Oslo S.»

Trond Rusten,
Prosjekt direktør i ROM Eiendom

Veien til det gode byrom

Målet var å skape et levende bymiljø i et slitent område, der fastboende og folk på gjennomreise ville trives. Samtidig skulle vi sette i stand et gammelt kulturminne og fullføre Oslos sentralakse.

Østbanehallen er igjen blitt Oslos storstue. Da den omfattende renoveringen var ferdig i februar 2015 var hallen visuelt ført tilbake mot slutten av 1800­tallet. Mørkt tak, lyse vegger og gulv. Og med moderne grep som gjør at den tilfredsstiller dagens krav til komfort, miljø og energiforbruk. Dessuten: I stedet for tog, er hallen nå fylt med restauranter, handel og Oslo Visitor Centre. Rehabiliteringen var høyst påkrevd, skal vi tro ROMs prosjektdirektør Trond Rusten.
– Vi snakker om et område som lenge hadde forfalt og som folk ikke brukte noe særlig, til tross for at det ligger vegg i vegg med Oslos sentrale knutepunkt, Oslo S. Og i umiddelbar nærhet til Barcode og Bjørvika, sier Rusten og fortsetter:
– Dette er ikke byutvikling i tradisjonell forstand, men revitalisering. Vi ville tilbake­ føre det flotte kulturminnet som Østbanehallen er og samtidig skape et nav for den øvrige utbyggingen av området rundt Oslo S. Vi ville skape et senter for dem som bor og jobber her, men også for dem som er på gjennomreise. I tillegg ville vi gjøre Østbanehallen til en egen destinasjon for dem som er på en gastronomisk reise, sier Rusten.

HOTELL FOR LIV OG DYNAMIKK
Det har tatt sin tid. Allerede i 2008 startet prosessen med å revitalisere Østbanehallen.
– I dette prosjektet har tidsstrekket vært gunstig, for konseptet har fått anledning til å modnes underveis. Det har ført til bedre kvalitet, mener Rusten. ROM startet med å bygge hotell – av én helt spesiell grunn:
– Med et hotell har du mennesker og liv og dynamikk døgnet rundt. Og det betyr et bedre og tryggere miljø for alle som ferdes i området, sier prosjektdirektøren.
Mellbye Arkitektur Interiør fikk oppdraget med å tegne det nye hotellet, som åpnet dørene til sine 170 rom våren 2012. Firmaet var et naturlig valg for ROM da de skulle fortsette å utvikle hallen.
– Vi ville ha en helhet i prosjektet, og det sikret vi gjennom å fortsette samarbeidet med Mellbye. De hadde gjort en stor jobb overfor Riksantikvaren i forbindelse med hotellet, og det var mye godt tankegods som skulle bibeholdes da vi fortsatte med hallen, sier Rusten.

Østbanehallen har vært et stort prosjekt for Mellbye Arkitektur Interiør de siste årene – med sju–åtte arkitekter og interiørarkitekter involvert.
– Østbanehallen har hatt en viktig funksjon i bybildet, der den fullfører Oslos sentrale akse fra Slottet og langs Karl Johan. For oss har det vært spennende å skulle gi bygget nytt liv, sier Ajas Mellbye, sivilarkitekt og partner i arkitektfirmaet.

SALGSBODENE ER JERNBANEVOGNER
Fasaden på bygget og volumet i hallen er fredet, noe som la føringer for rehabiliteringen. Det innebar også et tett samarbeid med verne­ myndighetene, på både by­ og riksplan.
– Vi startet med å definere hva slags aktivitet vi ville ha. For eksempel ønsket vi restauranter mot sør og butikker mot nord. Vi spilte dette inn til arkitektene, som tok det videre, forteller Rusten.
– Ut fra disse innspillene utarbeidet vi et helhetlig konsept for hallen. Tanken var å gi den et opprinnelig uttrykk og vise den jernbane­ messige tilknytningen til Europa, med lyse vegger og gulv, forteller Mellbye og fortsetter:
– Salgsbodene i midten skal gi assosiasjoner til jernbanevogner, mens det mørke taket illuderer det sotede uttrykket som kom fra lokomotivdampen. For oss var det viktig å ivareta de fredede elementene og samtidig tilføre nye, moderne elementer som harmoniserte med det gamle. Lysveggen inn mot flytogterminalen er et eksempel på det siste. I gamle dager var det åpent der, nå har vi satt inn pleksiglass slik at veggen er gjennomsiktig. LED­lyset, som kan styres med ulike dataprogrammer, skaper illusjoner av vekslende vær og lys. Som morgensolen i øst.

 

eiendomsutvikling_1

KRITTPIPER OG GAMLE SKOSÅLER

– Vi brukte mye tid på å dokumentere og beskrive konseptet, slik at det ble godt forankret hos både oss og byggherren.Nettopp det at byggherren, altså ROM, har holdt seg tro til konseptet hele veien, har bidratt til et smidig samarbeid med vernemyndighetene, mener Mellbye. Men det kunne gått galt. Da gravearbeidet skulle starte, var de på nippet til å bryte loven:
– Vi hadde en generell dispensasjon fra Riksantikvaren til prosjektet, men den gjaldt ikke grunn med marin avsetning – altså der det tidligere har vært sjøvann; det er Byantikvarens bord. I området der vi skulle grave ut plass til teknisk rom, under selve hallen, var det slike avsetninger. Heldigvis fikk vi raskt en grei dialog med Byantikvaren, slik at vi kunne sette i gang gravingen – med bistand fra deres arkeolog. Normalt ville gravearbeidet tatt to uker – her ble det tre måneder fordi det ble funnet en del gjen­ stander som skulle registreres og tas opp på en forsvarlig måte. Det var jo morsomt, vi fant både krittpiper og gamle skosåler, forteller Rusten.

Byantikvar Janne Wilberg er fornøyd med både prosessen rundt Østbanehallen og resultatet:
– Jeg opplever at ROM er en profesjonell eiendomsforvalter som tar samfunnsansvaret sitt alvorlig. Vi har tillit til dem som aktør, og da legger vi gjerne godviljen til når det dukker opp uforutsette ting. Det er flott at ROM har tatt tilbake de historiske kvalitetene ved bygget, og jeg syns at de nye elementene som er kommet inn bidrar til å foredle uttrykket. Jeg liker at de har tenkt langsiktig med kvalitet i fokus, sier byantikvaren.

HALVT ÅRS KOBBERHAMRING
Et lite eksempel på den langsiktige tenkningen, er kobberlistene som ligger sentralt plassert på gulv og trapper. Ved første øyekast minner de om jernbaneskinner, men de har en viktig funksjon utover det dekorative: De er ledelinjer for svaksynte og blinde.
– Det tok et halvt år å få hamret til disse kobber­ elementene slik at de ligger i flukt med gulv­ flisene og ikke sprekker opp. Men det er en kostnad vi har tatt for å sikre at det blir helhetlig og ikke påklistret, bokstavelig talt, sier prosjektdirektør Rusten. Han er fornøyd med at Østbanehallen nå brukes slik den er tenkt – som en stor mathall der folk kan sette seg ned og spise eller handle mat på vei til og fra. Og foreløpig tyder tallene på at omsetningen i hallen er god.
– Jeg er jo aldri helt fornøyd, det er viktig å ha ambisjoner. Og det vil ta noen år før vi har tjent inn investeringene i prosjekt Østbanehallen. Men omsetningen hos de ulike leietakerne ligger foran budsjett, og vi har allerede en årlig omsetning på rundt 250–270 millioner kroner.
Driften av Østbanehallen kan kanskje også ses på som symptomatisk for resten av utviklingsåret i ROM. Ifølge Morten Austestad, direktør utvikling, har 2015 vært et jevnt og godt år. I tillegg til Østbanehallen ble Munkedamsveien 62 ferdigstilt i år, og det er inngått flere salgsavtaler i løpet av året.
– I boligmarkedet har vi blant annet hatt et fantastisk salg på Grefsen stasjon i Oslo, med nesten 150 solgte leiligheter bare i år. Vi har rundt 100 prosjekter på gang og har tatt alle et steg fremover gjennom 2015. Det er gøy og meningsfullt å utvikle bygg og skape noe nytt, det gir energi, sier Austestad.

 

quadrum_krs

Quadrum


På «Trekanttomten» mellom Kristiansand stasjon, riksvei E-39 og Kvadraturen planlegger ROM utvikling av kontorarbeidsplasser og eventuelt et hotell. Hensikten er å utvikle knutepunktet ved Kristiansand stasjon ytterligere ved å legge til rette for arbeidsplasser lokalisert nær kollektivknutepunktet og sentralt i byen. Detaljreguleringsplan ble vedtatt i 2014. Det jobbes med ett av fem mulige bygg på ca. 9000 m² BTA med tanke på å realisere et første kontorbygg med ca. 450 arbeidsplasser i sørvestre del av tomten.


Formål:
Kontor/hotell/evt noe bolig Utviklingsareal:
Ca. 40 000 m² hvorav hotell kan utgjøre ca. 10 000 m² Nærhet til kollektivtilbud: Ligger på stasjonen
Ferdigstilt: 1. kontorbygg 2018

hollenderkvartalet_oslo

Hollenderkvartalet


I Schweigaards gate 40–46 i Oslo utvikles næringsarealer på gateplan og cirka 65 moderne leiligheter i urbane omgivelser. Det stilles strenge miljøkrav i prosjektet, blant annet krav om passivhus, reduksjon av klimagassutslipp, rikelig med sykkelparkering og få bilparkeringsplasser. Med sentral beliggenhet nær Oslo S, er målgruppen førstegangsetablerere, unge familier og investorer. Salgsstart vil være i løpet av 2016.


Formål:
Bolig
Utviklingsareal:
Ca. 7 000 m² BTA
Nærhet til kollektivtilbud:
3 min.
Ferdigstilt:
2018

lagaardsveienutvikling_stvg

Lagårdsveien Utvikling


To kontorbygg ved knutepunktet Paradis stasjon, cirka én kilometer fra Stavanger sentrum som samlet kan gi over 800 arbeidsplasser. Rammesøknad for det første kontorbygget er innvilget, og det siktes mot byggestart i løpet av 2016. Samarbeidspartner er K2 Stavanger AS. Bygget vil bli sertifisert med BREEAM-NOR Very Good eller bedre. Fremtidsrettede, tekniske løsninger skal bidra til lavt energibruk, samtidig som åpne glassfasader trekker opplevelsen av fjord og fjell inn i bygningene, og inviterer til et behagelig arbeidsmiljø.


Formål:
Kontor
Utviklingsareal:
10 000 og 9000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På Paradis stasjon
Ferdigstilt:
Estimert 2018

paradisboligutvikling_stvg

Paradis Boligutvikling


Det første boligfeltet legger til rette for ca. 420 boliger utformet i en hagebytypologi med byggehøyder i 4–6 etasjer. Området har god kollektivdekning og nærhet til sjøen. Prosjektet vektlegger hager og uterom, bilfritt miljø, samt frisiktlinjer og utsyn mot sjøen og de omkringliggende åssider. Samarbeidspartnere er Kruse Smith Eiendom AS og K2 Stavanger AS. Prosjektet fikk godkjent regulering i januar 2016. Forventet salgsstart vil være høsten 2016, forutsatt at markedet er til stede. Ambisjonen er at Paradis skal være et godt sted å bo og arbeide, og at utbyggingen her skal bidra til et helhetlig grep for området.


Formål:
Bolig
Utviklingsareal:
35 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Rett ved Paradis stasjon
Ferdigstilt:
Fra 2018

vikersundutvikling

Vikersund utvikling


I 2015 etablerte ROM sammen med Modum kommune et nytt selskap, Vikersund Utvikling AS, og sammen kan det bygges ca. 300 boliger på en flott tomt ved stasjonen, grensende mot Tyrifjorden. Reguleringsplanen for området er vedtatt, og tomtene som ROM tar med seg inn i selskapet er byggeklare. Prosjektutvikling av første byggetrinn som vil bestå av 30–40 boliger samt noe næringslokaler pågår. Mulig oppstart kan være i løpet av 2017.


Formål:
Hovedsakelig bolig
Utviklingsareal:
Ca. 26 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Rett ved stasjonen
Ferdigstilt:
Ikke klart

 

nyeoslos

Nye Oslo S


Den store veksten i kollektivtrafikken vil kreve nye løsninger med bedre kapasitet og økt tilgjengelighet. I løpet av 2015 har ROM arbeidet med en felles konsekvensutredning for hele Oslo S området sammen med KLP og Ruter. En ny og fremtidsrettet sentralstasjon kan stå ferdig i 2022. Arbeidet med detaljregulering av stasjonen og alle foreslåtte nye bygninger er startet opp. Reguleringsplan for en utvidelse av eksisterende p-hus under Christian Frederiks plass, samt en oppgradering av plassen som en del av Operaallmenningen, pågår også parallelt.


Formål:
Stasjon/hotell/kontor/ forretninger/p-hus
Utviklingsareal:
Ca. 90 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På stasjonen
Ferdigstilt:
2022

 

hokksund

Hokksund


Selskapet Hokksund Vest Utvikling AS er etablert for å bygge ut området rundt Hokksund stasjon. Selskapet eies av ROM og Eiker Eiendomsutvikling AS, som igjen er eid av Øvre Eiker kommune.


Formål:
Bolig/næring
Utviklingsareal:
Ikke avklart
Nærhet til kollektivtilbud:
Ved stasjonen
Ferdigstilt:
Ikke avklart

mysen

Mysen


Eidsberg kommune ønsker å fortette og utvikle Mysen sentrum, og har vedtatt en sentrumsplan med høyest utnyttelse nær jernbanestasjonen. Store parkeringsarealer skal utvikles til både bolig og næring, med vekt på publikumsrettede aktiviteter på gateplan. ROM har sammen med kommunen og Eidsberg Sparebank stiftet utviklingsselskapet Sagtomta Utvikling Mysen AS. Det jobbes nå med å utarbeide et detaljreguleringsforslag for et første byggetrinn, der hovedfokus vil være på byleiligheter for ulike aldersgrupper. Mulig byggestart i 2017.


Formål:
Sentrumsformål (bolig/næring) Utviklingsareal:
Totalt ca. 37 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Ved stasjonen
Ferdigstilt:
Første byggetrinn ca. 2019

gjovik

Gjøvik


Gjøvik skysstasjon stod ferdig desember 2013, sammen med ny gateterminal for bussene. Reguleringsplanen for skysstasjonsområdet og arealet langs sporområdet sør for Hundselva gir mulighet for å bygge 25 000 nye kvadratmeter kontor og boliger tett inntil stasjonen. Disse arealene er nå i hovedsak overført til selskapet Gjøvik Utvikling som er eid av ROM og Tema Eiendom. En utvikling her vil bidra til å integrere stasjonsområdet med eksisterende sentrum på en bedre måte enn i dag. Samtidig som det bygges nye arealer som bidrar til at flere kan gå, sykle eller reise med buss/ tog til jobb.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
25 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Rett ved stasjonen
Ferdigstilt:
Uavklart

lodalen_oslo

Lodalen


Prosjektet omfatter en ombygging og rehabilitering av det tidligere administrasjonsbygget i Lodalen (Toghallen). Administrasjonen i CargoNet flytter inn i 3. og 4. etasje. Prosjektet omfatter ytterlige arealer i 2. etasje, samt garderober og treningsrom i kjeller. I forbindelse med prosjektet flyttes industrivernsonen slik at bygget åpnes for kommersiell utleie.


Formål:
Kontor
Utviklingsareal:
2500 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
3 min.
Ferdigstilt:
2016

 

ceciilienborg_trndheim

Cecilienborg


ROM tok for kort tid tilbake igjen Nettbuss sin tomt på Cecilienborg, som ligger cirka tre kilometer sør for Trondheim sentrum og like ved Nidelva. Initielle analyser viser at tomten egner seg godt til boligutvikling, og ROM har etablert et samarbeid med den lokale boligutvikleren Trym Bolig AS. Totalt antas det at det kan etableres ca. 350 boliger på tomten. Planstart i løpet av første kvartal 2016.


Formål:
Hovedsakelig bolig
Utviklingsareal:
Ca. 25 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
4 min.
Ferdigstilt:
Ikke avklart

snipetorplia_skien

Snipetorplia


Snipetorp er Skiens eldste bydel, og et av byens mest attraktive boligstrøk. Det har nasjonale verneinteresser og området er fredet. Prosjektet Snipetorplia er et samarbeidsprosjekt mellom ROM og Betonmast AS. Prosjektet vil inneholde 16 moderne leiligheter eller tomannsboliger med sentral beliggenhet og utsikt over byen. Etter tett og god dialog med vernemyndighetene er det besluttet et moderne formspråk. Salgsstart antas å bli våren 2016 med ferdigstillelse 2018.


Formål:
Boliger
Utviklingsareal:
Ca. 2000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
3 min.
Ferdigstilt:
2018

skienbrygge

Skien brygge


Byens tidligere havneområde ligger inntil sentrum, og Skien Brygge vil fremstå som en naturlig utvidelse av eksisterende bykjerne. Utbyggingspotensialet er cirka 55 000 kvadratmeter. Området er under regulering til sentrumsformål for å romme boliger, næring, handel og kultur. Prosjektet utvikles av ROM sammen med Grenland Havn IKS. Skien Brygge er et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling i Norge. Prosjektet utvikles i henhold til miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM Communities. Reguleringsplanen ferdigstilles 2016 med mulig byggestart 2017.


Formål:
Bolig, næring, handel, kultur Utviklingsareal:
Ca. 55 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
1 min.
Ferdigstilt:
Uavklart

cicignonbrygge_frkstad

Cicignon Brygge


I Fredrikstad planlegger ROM å utvikle cirka 200 boliger ved Fredrikstad stasjon og Glomma. Boligene får meget gode sol- og utsiktsforhold og en arkitektur tilpasset terreng og omgivelser. Prosjektet ligger flott langs Glomma og bidrar til å utvikle knutepunktet Fredrikstad stasjon ved å gi nytt liv til et område som i dag er uvirksomt. Reguleringsplanen har vært på høring og forventes endelig godkjent tidlig 2016.


Formål:
Bolig
Utviklingsareal:
15 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Ved stasjonen
Ferdigstilt:
Uavklart

knutepunktet_voss

Knutepunktet Voss


Knutepunktet på Voss skal utvikles og bli mer turistvennlig. I samarbeid med Voss kommune, Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket og NSB gjennomfører ROM en helhetlig utvikling av Voss. Prosjektet knytter tog, buss og turisttransport sammen med hotell og gondolbane opp til skibakkene, og legger samtidig til rette for utvikling av bolig, næring og parkering i området mellom sentrum og stasjonen.


Formål:
Hotell, bolig
Utviklingsareal:
Ca. 10 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På knutepunktet
Ferdigstilt:
2017

 

byutvikling_moss

Byutvikling i Moss


I Moss planlegger ROM og kommunen byutvikling rundt den nye jernbanestasjonen som skal stå ferdig i 2024. ROM og Moss kommune har dannet selskapet Sjøsiden Moss AS for denne byutviklingen. ROM, Jernbaneverket, Moss kommune, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune har samarbeidet om to parallelle oppdrag for å se på helheten i byplangrepet for det nye kollektivknutepunktet og den nye bybebyggelsen rundt nye Moss stasjon. Dette vil gi et grunnlag for videre samarbeid om utvikling av området. Parallelloppdragene viser byutvikling med 160 000–260 000 kvadratmeter i knutepunktet og Sjøsiden Moss.


Formål:
Bolig- og næringsbebyggelse Utviklingsareal:
Ikke klart
Nærhet til kollektivtilbud:
Ved stasjonen
Ferdigstilt:
Ikke avklart

fjordbyen_lierstranda

Fjordbyen Lierstranda


Lierstranda skal utvikles som Fjordby med nytt knutepunkt, bybebyggelse og nytt Vestre Viken sykehus. ROM har store eiendomsutviklingsinteresser her, både med egne eiendommer og eierandel i Eidos AS. ROM samarbeider med Lier kommune, Drammen kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune om å finne gode løsninger for knutepunktet. Fjordbyen har totalt sett et stort byutviklingspotensial på over en million kvadratmeter, og utviklingen må gå over lang tid.


Formål:
Sentrumsformål, bolig- og næringsbebyggelse
Utviklingsareal:
Ikke klart
Nærhet til kollektivtilbud:
5 min
Ferdigstilt:
Ikke klart

strandsonen

Strandsonen Hamar


I Hamar har ROM etter en lang og omfattende prosess fått vedtatt reguleringsplaner på begge sider av sporområdet ved stasjonen. Reguleringen åpner for 230 000 kvadratmeter med bolig og næring i Strandsonen, i tillegg til cirka 60 000 kvadratmeter næring langs Stangeveien. Gjennomføring av prosjektene i Strandsonen avventer endelig trasévalg for nytt dobbeltspor til Hamar. I tillegg reguleres Tjuvholmen med revidert formål i løpet av 2016. Her planlegges cirka 20 000 kvadratmeter boliger, men det gis også mulighet for et begrenset innslag av næring. Prosjektet utvikles av Strandsonen Utvikling, som ROM har etablert sammen med Utstillingsplassen Eiendom AS. Selskapet har tidligere utviklet og ferdigstilt flere ulike prosjekter i området.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
310 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Ved stasjonen
Ferdigstilt:
Uavklart

brueland_sandnes

Brueland


På Brueland i Sandnes planlegger ROM inntil 600 boliger samt næringsarealer med kort gangavstand til togstasjonen Sandnes holdeplass, Sandvedparken og Sandnes sentrum med alle byens fasiliteter. Bebyggelsen som er planlagt rundt et eget parkområde, vil danne en skjerm både mot vind og mot støyen fra omgivelsene. ROM er i dialog med Sandnes kommune for oppstart av detaljregulering.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
Ca. 70 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Ved stasjonen
Ferdigstilt:
Ikke klart

alfbjerckesvei30_oslo

Alf Bjerckes vei 30


ROM og Aspelin Ramm Eiendom har utviklet et nytt og effektivt kombinasjonsbygg på Alna. Bygget ble ferdigstilt i november 2015 og omfatter tilsammen cirka 12 400 kvadratmeter lager og kontor. Bygget passer godt inn i omgivelsene og bidrar til å gi området et betydelig løft. Kombinasjonsbygget ble solgt til Braathen Eiendom AS samtidig med ferdigstillelse. Prosjektet markerer avslutningen på et 15 års langt samarbeid med Aspelin Ramm i Alf Bjerckes vei. Sammen har partene utviklet ca. 60 000 kvadratmeter med logistikkeiendom på den tidligere jernbanetomten.


Formål:
Kombinasjonsbygg
Utviklingsareal:
12 400 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
4 min
Ferdigstilt:
2015

 

Schweigaards-gt-33

Schweigaards gate 33


I Schweigaards gate 33 planlegger ROM et nytt kontorbygg med åtte etasjer over bakken og to underetasjer. Prosjektet består av to bygningskropper som bindes sammen med en glassbro i femte etasje. Arkitekturen er særegen og nyskapende, og prosjektet vil gi området et betydelig løft. Ambisjonen for prosjektet er BREEAM-NOR «Excellent». Bygget tegnes av LPO Arkitekter. I første etasje vil det være utadrettede funksjoner (forretning, kafe, servicefunksjoner etc). I de øvrige etasjene vil det være kontorarbeidsplasser med tilhørende fellesarealer. Som følge av prosjektets nærhet til middelalderparken er det arkeologiske funnpotensialet stort. Utgraving av tomten skal gjennomføres før en forplikter seg overfor potensielle leietakere. Arbeidet på tomten startet januar 2016.


Formål:
Kontor, utadrettet virksomhet Utviklingsareal:
Ca. 22 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
3 min
Ferdigstilt:
Uavklart

nedgangen_akrobaten

Nedgangen fra Akrobaten


På Oslo S har ROM bygget nedgang fra gangbroen Akrobaten til perrongen mellom spor 3 og 4. Forbindelsen reduserer gangtiden mellom Oslo S og Schweigaards gate, og er viktig for alle som jobber øst for Oslo S. De arkitektoniske grepene i gangbroen med glass og stål er videreført, og krav til universell utforming er ivaretatt med heis ved siden av trappen. Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2015.


Formål:
Infrastruktur
Utviklingsareal:

Nærhet til kollektivtilbud:
På stasjonen
Ferdigstilt:
2015

drammenstasjon

Drammen stasjon


På Drammen stasjon planlegger ROM et konferansehotell og næringsbebyggelse, som kan bidra til å skape et attraktivt, fremtidsrettet og konkurransedyktig knutepunkt. Konferansehotell planlegges med 230 rom og konferansesal for 600 personer. I tillegg legges det til rette for næringsbebyggelse med kontor og service, samt handel og bevertning på gateplan for å skape et aktivt liv langs Doktor Hansteins gate. Reguleringsplan for området sendes inn vinteren 2016, og forventes vedtatt i 2017. Hotellet kan etableres etter dette.


Formål:
Hotell, kontor, handel, service, bevertning Utviklingsareal:
Ca. 37 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Ved stasjonen
Ferdigstilt: 2018sa

trapphuset

Trapphuset


ROM etablerer et nytt kontorbygg over jernbanesporene på Trondheim S. Nybygget er på cirka 4600 kvadratmeter og vil inneholde en kombinasjon av forretning, servering, kontor og annen publikumsrettet virksomhet. Ambisjon om å nå BREEAM-NOR «Very Good» sertifisering. Pr mars 2016 er tre leietakere klare. Narvesen er allerede i drift, og Svea Finans og restauranten Røft Rôtisseri flytter inn før sommeren.


Formål:
Kontor/Næring
Utviklingsareal:
4 600 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På stasjonen
Ferdigstilt:
2016

kammerherreløkka

Kammerherreløkka


Kammerherreløkka ligger ved Porsgrunn stasjon. ROM eier stasjonen, og sammen med samarbeidspartnernes eiendommer, er det samlete utviklingspotensial rundt stasjonen opp mot 100 000 kvadratmeter. Utviklingen av Kammerherreløkka gjøres av ROM i samarbeid med den lokale eiendomsutvikleren R8 Holding AS gjennom selskapet Kammerherreløkka AS. Selskapet planlegger nytt hotell og kontor-/ forretningsbygg med parkeringsanlegg under byggene. Planlagt byggestart er våren 2016 med ferdigstillelse 2018. I 2018 åpner også Eidangerparsellen som vil korte ned reisetiden med tog mot Vestfold og Oslo med 20 minutter.


Formål:
Hotell, kontor, parkering
Utviklingsareal:
10 700 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På knutepunktet
Ferdigstilt:
2018

 

Østbanehallen, Oslo

ROM har i samarbeid med Riks- og Byantikvaren brakt Østbanehallen tilbake til sin opprinnelige storhet. Gjennom å fjerne nyere bygningselementer og løfte frem de opprinnelige konstruksjonene er byggets hovedvolum tilbakeført til sitt opprinnelige uttrykk. Den nye Østbanehallen har fått navnet «Ø», og er med et bredt spekter av serveringssteder og noen butikker blitt en storstue for befolkning og tilreisende. Prosjektet er et ledd i revitaliseringen av området rundt Oslo S. Prosjektet har mottatt flere priser, blant annet for belysningen.

Formål:
Handel/servering
Areal:
9000 m2
Nærhet til kollektivtilbud:
På stasjonen
Ferdigstilt:
2015

Østbanehallen Tomasz MajewskiFoto Thomasz Majewski

sagabyen
Illustrasjon Voice

Sagabyen, Jessheim

På Jessheim utvikler ROM i samarbeid med Ø.M.Fjeld Utvikling en ny bydel gjennom selskapet Jessheim Byutvikling AS. Bydelen har fått navnet Sagabyen og ligger like ved jernbanestasjonen. Prosjektet omfattermer enn 1000 nye boliger med høye bo- og miljøkvaliteter, butikker, service og offentlige og halvprivate uterom. Jessheim har blitt en by, og Sagabyen er det første og største urbane helhetsgrep i byen. Sagabyen er en del av kollektivknutepunktet med tog og bussforbindelser, og har kun noen få minuttersgangavstand til stasjonen. I 2013 ble de 120 første boligene og nesten 9000 kvadratmeter forretningslokaler ferdigstilt i Saga Senter. Alle boligene ble solgt løpende før og under byggeprosessen, og i 2015 ble forretningslokalene solgt ut av selskapet til nye eiere på et prisnivå som nærmer seg Oslo-markedet. I 2015 ble planene for neste byggetrinn, Saga Atrium, offentlige. Over halvparten av de 60 boligene ble solgt og bygging er igangsatt med ferdigstillelse ved årsskiftet 2016/2017. Den store offentlige parken Dampsaga Park ble ferdigstilt i 2015, samt Dampsaga Allé gjennom Sagabyen fra Algarheimvegen til den nyåpnede Tverrvegen i nord. Reguleringsplanen for det største utbyggingsområdet som vil romme mer en 600 boliger, Saga Terrasse, er i sluttbehandlingen i Ullensaker kommune ved årsskiftet 2015/2016.

Formål:
Bolig/næring/forretning
Areal:
60 000 m2
Nærhet til kollektivtilbud:
Rett ved stasjonen
Ferdigstilt:
Trinnvis ferdigstillelse med 60-70 boliger pr år i ca. 10 år

Trondheim Stasjonssenter

ROM ønsker å utvikle Trondheims stasjonsområde med forbedredeknutepunkts- og sentrumsfunksjoner. Sammen med Trondheim Kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune har ROM dannet et felles selskap: Trondheim Stasjonssenter AS. Selskapet planlegger ny bussterminal, parkeringsanlegg og togterminal samt kjøpesenter og en større andel boliger. Det vil legges stor vekt på å utvikle gode byrom og utadrettede funksjoner ut mot gaten og Nidelva. Planprogram er vedtatt i november 2015, og det arbeides med reguleringsplan.

Formål:
Tog- og bussterminal, parkering, kontor, forretning og bolig
Areal:
40 000 m2 BRA
Nærhet til kollektivtilbud:
Ligger på stasjonen
Ferdigstilt:
Ikke avklart

Utv Trondheim stasjonssenter MDH Arkitekter

Illustrasjon MDH Arkitekter

filipstadIllustrasjon Oslo Havn/Brick Visual

Filipstad, Oslo

Filipstad er den siste store, ubebygde delen av Fjordbyen som skal utvikles. Et forslag til områderegulering ligger til behandling i Byrådet, og kan bli vedtatt i 2016. Oslo Havn KF og ROM samarbeider om reguleringen. Oslo Havn eier det meste av arealene, men ROM eier betydelige områder på begge sider av E18. Statens Vegvesen har utarbeidet detaljregulering for ny E18 under lokk, men finansiering av dette tiltaket er foreløpig uløst. Filipstadplanen åpner for ca. 3000 boliger, ny skole, bypark på 90 mål, og ellers varierte kontor-, handels- og bevertningslokaler. Havnepromenaden vil gå gjennom området, og det er utarbeidet et eget miljø- og kvalitetsprogram for å sikre en bærekraftig utbygging. Mulig byggestart for Oslo Havns areal kan bli i 2018, mens det er uavklart når ROM kan starte utvikling av sine tomter.

 

Formål:
Næring/service/kontor/handel/bolig/park/ferjeterminal m.m.
Utviklingsareal:
Ca 455 000 m2 (hele området)
Nærhet til kollektivtilbud:
Trikk- og bussholdeplasser planlagt på planområdet
Ferdigstilt:
Uavklart

 

Bergen kontorbygg

I Zander Kaaes gate ved Bergen stasjon bygger ROM et energieffektivt kontorbygg på 15 800 kvadratmeter med både tog, buss og bybane i umiddelbar nærhet. Kontorbygget ligger midt i et historisk område, med naboer som Stadsporten, Assistentkirkegården, Nonneseter og Bergen stasjon. I prosjekteringen har man tatt hensyn til de historiske omgivelsene, men samtidig gitt bygget en spektakulær arkitektur med meget fleksible lokaler, gode dagslysforhold og en rekke miljøriktige løsninger. Bygget får BREEAM-NOR «Very good» og energiklasse A med passivhusstandard. 90 prosent av bygget er ved utgangen av 2015 utleid til KLP, Konkurransetilsynet, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi og Nasjonalt Folkehelseinstitutt, mens to mindre leietakere fortsatt har mulighet til å etablere seg i byggets 2. og 4. etasje. I fellesarealene er det blant annet kantine, treningsrom, garderober og sykkelparkering. Bygget står ferdig i mai 2016.

Formål:
Kontor

Utviklingsareal:
15 800 m2

Nærhet til kollektivtilbud:
På stasjonen

Ferdigstilt:
2016


bergenkontorbygg

Foto Pangea

 

profsmith

Illustrasjon A-lab

Professor Smiths hage

Sundlandplanen omfatter et 275 mål stort område, tilsvarende 40 fotballbaner. I årene som kommer vil det skje en gradvis transformasjon av hele området med plass til 260 000 kvadratmeter fordelt på boliger, næringsvirksomhet og undervisning. Sundland har en meget sentral beliggenhet som gjør det mulig å bruke eksisterende infrastruktur samtidig som det bidrar til å reduserer presset på byens markagrenser. Drammen vokser, og med en langsiktig og robust plan ligger mye til rette for å kunne bygge attraktivt for et stort spenn av boligkjøpere. Boliger vil det være stor etterspørsel etter i årene som kommer, og Drammen er en by folk flytter til. Professor Smiths hage er ROMs første boligprosjekt på Sundland, og vil fullt utbygd kunne inneholde omkring 300 boliger. Her vil det bygges familievennlige boliger i form av moderne rekkehus og småblokker med tilgang til romslige friområder, sammenhengende gang- og sykkelvei både til Drammen sentrum og til Gulskogen stasjon.

Formål:
Bolig, næring, undervisning

Utviklingsareal:
260 000 m2

Nærhet til kollektivtilbud:
3 min

Ferdigstilt:
Uavklart

 

Grefsen Stasjon, Oslo

Ved Storo skaper ROM og JM Norge en ny bydel med nærhet til både marka og byen. Cirka 1100–1200 leiligheter skal bygges på det gamle godsområdet til jernbanestasjonen på Grefsen.

Grefsen Stasjon er en av de siste store tomtene egnet for boligutvikling innenfor Ring 3. Området var tidligere fylt av småindustri, lager og en godsterminal, men er i dag en ny grønn bydel med kort vei til både byen og marka.

Utbyggingen starter ved Storo i nordvest, og fortsetter i en trinnvis kvartalsstruktur mot den fremtidige Stasjonsparken i sørøst. Byggene er delt opp i sprang og ulike høyder for å skape variasjon, og danner en skjerm mot vei og jernbane. På innsiden av denne skjermen ligger lavere blokker som trapper seg ned mot eksisterende bebyggelse. Leilighetene åpner seg mot store, sammenhengende grøntområder med gang- og sykkelstier, og en enestående utsikt over byen.

Storo er et av byens mest sentrale kollektivknutepunkt. To T-banestasjoner, fire trikkelinjer, flere busslinjer og tog gjør det enkelt for beboerne på Grefsen Stasjon å la bilen stå. Til sammen skal det utvikles nærmere 90 000 kvadratmeter bolig på Grefsen Stasjon og mer enn 550 leiligheter er til nå er solgt på det gamle stasjonsområdet.

Formål:
Bolig
Areal:
90 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
1 min
Ferdigstilt:
Fortløpende og innen 2024

grefsenstasjon

Illustrasjon Grefsen Utvikling AS

 

barcode

Foto: Tomasz Majewski

Barcode, Oslo

Strekkoden i Bjørvika er snart ferdigstilt – og et nytt bygulv er etablert der fjord møter by. Ti års byggevirksomhet nærmer seg slutten, når det niende og siste kontorbygget i Barcode ferdigstilles våren 2016. Drøyt 9000 mennesker har sitt daglige virke i området, og nærmere 700 bor her. Gjennom 2015 er det blitt betraktelig mye mer (hverdags) liv i Barcode. Drøyt 70 prosent av totalt 13 000 kvadratmeter med næringsareal på bakkeplan er leid ut, og tilbudet vil omfatte alt fra dagligvarebutikker via kafeer og restauranter til museums- og gallerivirksomhet. Et sykkelverksted og en skomaker skal installere seg her, sammen med skredder, renseri og reisebyrå. For å nevne noe. Oslo S Utvikling (OSU), som eies av Linstow, ROM og Entra, fortsetter å utvikle området. I 2015 kjøpte OSU sjøtomter i Bispevika fra HAV Eiendom – tomter som etter hvert skal gi rom til 400 boliger.

Formål:
Kontor/bolig/handel

Utviklingsareal:
266 000 m2

Nærhet til kollektivtilbud:
3 min

Ferdigstilt:
2016

 

Munkedamsveien 62, Oslo

I Munkedamsveien 62 har ROM oppført et bygg for kontor og barnehage på til sammen 6300 kvadratmeter . RS Platou er leietaker i kontordelen, mens Ulna AS er driver av barnehagen. Bygget gir rom for cirka 250 arbeidsplasser og 80 barnehageplasser. Det er oppnådd BREEAM-NOR «Excellent»-sertifisering for både kontor og barnehage. Ett av tiltakene for å oppnå dette er 25 geobrønner for varme og kjøling. Brønnene er 250 meter dype. Bygget har en særegen arkitektur, og er i størrelse og utforming tilpasset beliggenheten i parken ved den tidligere Generaldirektørboligen på Filipstad. Den tilhørende portnerbolig ligger ved siden av nybygget, er rehabilitert i samarbeid med byantikvaren, og benyttes nå som en del av barnehagen. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til Tjuvholmen og Aker brygge, og en snau kilometer fra Nasjonalteateret stasjon.

Formål:
Kontor/barnehage
Utviklingsareal:
6300 m2
Nærhet til kollektivtilbud:
5 min
Ferdigstilt:
2015

munkedamsveien

Foto Terje Borud

 

Til forsiden