Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2015.aarsrapport-rom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Eiendomsforvaltning

Veien til de varige verdiene

Hvordan tar du vare på historiske bygg? Bruk dem! På Ljan myldrer ideene hos både forvalter og leietakere.

51 meter over en blikkstille Oslofjord ligger Ljan stasjon. Lokaltoget til og fra Ski stopper her et par ganger i timen, og de som står på perrongen og venter på toget, kan nyte utsikten mot vest.
I dag er den preget av en klar, blå himmel og strålende sol.Det ærverdige stasjonsbygget fra 1924 har verken venterom eller billettkontor for tog­ passasjerer lenger. Nå huser bygget, som eies av ROM Eiendom, annen næringsaktivitet: et selskap som selger en spesiell type babycall, en bedrift innen stålindustri og Galleri Ljan. Sistnevnte rår over mesteparten av første etasje, og drives av Bjørnar Sedal.
– Beliggenheten her er helt fantastisk, samtidig som det er veldig enkelt å komme seg hit – med både tog, buss og bil, sier den entusiastiske galleristen idet han pakker ut nye bilder av Vebjørn Sand og Marianne Aulie som skal opp på veggen. Sedal åpnet dørene til galleriet i september 2012, etter å ha investert drøyt en halv million kroner i å gjøre det fredede bygget om til galleri.

Spesiallagede ornamenter
– Det foreligger mange restriksjoner når man skal inn og gjøre endringer i et vernet bygg. Men vi som driver med kunst er også i en bevarings­ orientert bransje, der alt vi gjør skal være mulig å reversere. Vi forstår derfor kravene som kommer fra utleier og vernemyndigheter. Her på Ljan har vi kledd inn originale vegger for å kunne henge opp bilder over større flater, mens spotskinner i taket sørger for lyssettingen. Jeg fikk også spesiallaget ornamenter til vindus­ gitrene, slik at de står i stil med resten av bygget, forteller Sedal.

Eiendomsforvalter Arne Løkke fra ROM er innom Ljan stasjon denne dagen, sammen med eiendomssjefene Cecilie Krohn og Alf Gunnar Lunde. Alle tre har fredede og vernede bygg i sin portefølje, noe som innimellom byr på utfordringer.
– Noen ganger er det nesten så strengt at vi ikke en gang kan skru i veggen eller slå inn en spiker. Da må vi lage gode, midlertidige og reversible løsninger, slik som her på Ljan, sier Arne Løkke. Alf Gunnar Lunde supplerer:
– Fredning og vern til bruk, det er slagordet fra vernemyndighetene – og det betyr i praksis at de gjerne vil ha liv i byggene. Det sammenfaller med våre ønsker også. Så må vi i fellesskap – mellom leietaker, driftsenhet, vernemyndigheter og oss – finne de gode løsningene. Det krever både ydmykhet og kreativitet. Men vi kommer som oftest i mål, selv om det noen ganger tar tid og koster en del.
– Eiendomsmassen vår er svært variert, noe som betyr ulike utfordringer for drift, vedlikehold og utleie. I sentralt beliggende stasjonsbygg med mange reisende og besøkende er det selvfølgelig lettere å skape aktivitet og finne gode konsepter enn i de mindre sentrale byggene. Vi har alltid de reisende i tankene når vi jobber med utleie, og vi er opptatt av å gi dem en god opplevelse når de er på stasjons­ området. Samtidig ønsker vi at aktivitetene i stasjonsområdene skal gi vår eier økonomisk avkastning. Poenget er å vurdere hvert enkelt bygg for seg og definere hva slags aktivitet som passer akkurat der, sier Cecilie Krohn, som har ansvaret for ROMs eiendommer i Vestfold.

Drømmen og kafé
Gallerist Sedal drømmer på sin side om å etablere en kafé i lokalene han leier på Ljan. – Det er mange som etterlyser en form for servering når de er innom. Jeg ser for meg noe som er enkelt å holde i gang, for eksempel et koldtkjøkken med ferdig påsmurt brød, og kaffe, brus og vann. Jeg tror en kafé vil øke interessen for Ljan stasjon, sier Sedal.
Bjørnar Sedal legger ikke skjul på at han er en fornøyd leietaker hos ROM:
– Jeg har bare gode ting å si om dem. Fra dag én har forholdet vært over all forventning. De er imøtekommende, løsningsorientert og alltid veldig behagelige å snakke med – uansett. Dessuten liker jeg at lokalet har en egen ærverdighet over seg. Kunst i gamle omgivelser er vidunderlig. Faktisk er dette det yngste stedet jeg har drevet galleri i, bygget er ikke 100 år en gang, ler han. Leiekontrakten Sedal har med ROM er på fem år, med opsjon på nye fem år. Det lange tidsperspektivet skremmer ikke galleristen:
– Nei, det er tvert imot veldig bra med forutsigbarhet i leieforholdet når man har investert en del. Da kan jeg skrive av investeringen over tid, slik at galleridriften går rundt. Det er jo ikke til å bli fet av, dette.

forvaltning_01

Miljøvennlig og effektiv

Eiendomssjefene i ROM sørger for å finne leie­ takere, følge opp kontraktsmessige forhold og sikre vedlikehold. Forvalterne er dem som følger opp leietakerne i hverdagen, og de er binde­ leddet mellom leietakerne og driftsenheten. Nettopp det å følge opp leietakere tett og godt, er alfa og omega for ROMs forvaltningsenhet.

– Eiendommene skal holdes ved like, og det gjøres best med liv i byggene, påpeker Alf Gunnar Lunde. I tillegg skal driften være så miljøvennlig og effektiv som mulig, med tanke på energi­ og vannforbruk og avfallssortering. Da er det viktig at ROM som huseier har en nær dialog med både leietaker og driftsenhet. ISS har en Facility Management­avtale med ROM. Avtalen innebærer ansvaret for drift og vedlikehold, innkjøp og energioppfølging av ROMs eiendomsmasse over hele landet. Noen bygg trenger daglig oppfølging, andre langt sjeldnere. Da må alle ledd – ISS, eiendomssjefer og forvaltere – jobbe sammen som et team. ROMs eiendomsrepresentanter Løkke, Krohn og Lunde opplever at samarbeidet med ISS fungerer veldig bra. Kontraktsjef Pål Kreile hos ISS sier nesten nøyaktig det samme:
– Vi er ekstremt opptatt av å gjøre hverandre gode, hver eneste dag. Vi er åpne og ærlige overfor hverandre, og våre innspill og forslag til forbedringer blir godt mottatt av ROM. Selv om vi er en selvstendig enhet, er vi veldig bevisst på at våre ansatte er representanter for ROM når de er ute på eiendommene. Derfor har de en ISS­ uniform med ROM på ryggen, slik at leietakerne ser hvem de representerer, forteller Kreile.

Fornøyde leietakere er god økonomi
Den tette oppfølgingen av leieforholdene har en annen viktig dimensjon ved seg: Det er lønn­ somt å ha fornøyde leietakere.
– En fornøyd leietaker blir værende. Det er god økonomi for oss. Det vil alltid lønne seg å kunne forlenge en avtale fremfor å få inn nye leietakere som kommer med nye krav til bruken av lokalet, påpeker Alf Gunnar Lunde.

Hvor fornøyd leietakerne er, blir målt hvert eneste år. Norsk leietakerindeks sier noe om hvor fornøyd – eller misfornøyd – leietakere hos 15 norske eiendomsselskaper er med leie­ forholdet. ROMs direktør for eiendom, Signe Horn, er godt fornøyd med resultatene for 2015:
– ROMs resultater er forbedret – vi gikk fra 75 i 2014 til 79 punkter på indeksen i 2015, sier Horn. Hun påpeker at leietakertilfredshet er et av de viktigste parameterne de har å måle etter.
– Vi jobber hardt for å tilfredsstille kundene våre, og da er høy leietakertilfredshet et suksesskriterium. Det ser vi for øvrig i hele markedet – at utleiere blir mer opptatt av om­ dømmet sitt. Vi måler også hvor fornøyd leie­ takerne er med driftsenheten vår, og det er hyggelig å se at ISS har økt kraftig det siste året, avrunder hun.

skien_vedlikeholdshall

Skien vedlikeholdshall


Skien vedlikeholdshall
Skien vedlikeholdshall stod ferdig i 1997. I 2015 er det med stor suksess blitt gjennomført flere ulike ENØK-tiltak i samarbeid mellom ROM, vår driftseverandør ISS og Mantena. Allerede i 2015 oppnådde vi en besparelse på over 600 000 kilowattimer. Et av hovedgrepene var å bytte ut varmegjenvinneren i ventilasjonsanlegget. I tillegg ble eiendommen tilknyttet fjernvarme. Mantena er hovedleietaker. I tillegg leier NSB Traffikkservice AS og NSB Bratsbergbanen/ Vestfoldbanen Øst noe areal.


Bygget: 1997
Arkitekt: Arne Henriksen
Stilart: Moderne
Siste oppgradering: 2015 (ENØK)

alvdal

Alvdal stasjon


Alvdal stasjon ble åpnet i 1877 og er en av de opprinnelige jernbanestasjonene på Rørosbanen. Det kjente Aukrustsenteret ligger i gangavstand fra stasjonsområdet. I 2015 pusset ROM opp leiligheten i 2. etasje, i tillegg til at taket ble skiftet og bygget malt. Venterommet er blitt flyttet til Ilgodshuset, og Alvdal kommune har flyttet inn i 1. etasje på stasjonsbygget. Det er også utleie til taxi og bolig i bygget.


Bygget: 1877
Arkitekt: Peter Andreas Blix
Stilart: Sveitserstil
Siste oppgradering: 2015

aandalsnes

Åndalsnes stasjon


Åndalsnes stasjon ble åpnet i 1924 og er Raumabanens nordligste endestasjon. Om sommeren går det turisttog mellom Bjorli og Åndalsnes i tillegg til regiontogene. I 2015 ble venterommet utvidet, trafikkstyringslokalene (TXP) pusset opp, og Romsdal Reiseliv og Handel har fått bedre plassering i bygget. Disse endringene har gitt bedre service både for de reisende med tog og for cruisepassasjerene.


Bygget: 1924
Arkitekt: Gudmund Hoel
Stilart:  Nyklassisisme
Siste oppgradering: 2015

hjerkinn

Hjerkinn stasjon


Hjerkinn stasjon ligger vakkert plassert på Dovrefjell, ved Dovre nasjonalpark. Stasjonen ble åpnet i 1821, og stasjonen, godshuset og deler av området rundt stasjonen ble fredet i 1999. ROM rehabiliterte og skiftet deler av taket i 2014. Det er også montert ny brannsentral. Sammen med Jernbaneverket er venterommet pusset opp til fordums prakt, og uteområdet oppgradert. I 2016 vil fasaden få et nytt malingsstrøk slik at bygget vil skinne også utvendig.


Bygget: 1921
Arkitekt: Erik Glosimodt
Stilart: Nasjonal nybarokk
Siste oppgradering: 2014

kongsberg

Kongsberg stasjon


Kongsberg stasjon stod ferdig i 1871 og er endestasjon for togene mellom Kongsberg og Eidsvoll. Det er taxiholdeplass ved stasjonen og overgang til buss for videre transport i Buskerud. Stasjonen og området ble fredet av Riksantikvaren i 1997. Fredningen omfatter stasjonsbygningens eksteriør, godshuset, lasteramper og lokomotivstall. I 2015 etablerte den indiske restauranten, Orient Express, seg i første etasje av stasjonsbygningen.


Bygget: 1917
Arkitekt: G. Hoel og N.W. Grimnes
Stilart: Nybarokk
Siste oppgradering: 2015

 

Lillehammer skysstasjon

Lillehammer skysstasjon stod ferdig i 1894, og fikk i 2011 et moderne tilbygg for å gi de reisende et bedre tilbud. Her finner man et regionalt reisesenter med Lillehammer Turistkontor, Den Norske Turistforening og NSBs kundesenter. Informasjonsløsninger gir sanntidsinformasjon for både buss og tog.

I bygget som stod ferdig til OL i 1994, er det nå et vandrerhjem som også driver kaféen i tilknytning til venterommet. Her kan de reisende kose seg med nystekte vafler foran peisen. I 2015 ble godshuset ved stasjonen ferdig rehabilitert,og NSB Drift flyttet inn. De fraflyttede lokalene vil vandrerhjemmet overta og innlemme i sin drift.

Skysstasjonene er i dag som i gamle dager tuftet på fire hovedpilarer: Bytte av transportmiddel, informasjon,overnatting, og bespisning. I dag kjennetegnes skysstasjonen av behovet for effektive og koordinerte bytter av transportmidler, tilgjengelig informasjon og ulike gode servicetilbud til de reisende og de som ferdes på stasjonen.

Bygget:
1894

Arkitekt:
Paul Due

Stilart:
Historisme

Siste oppgradering:
2011

lillehammerskysstasjon

Foto: Sune Eriksen

 

Nytt liv i gamle stasjonsbygg

Mange av våre stasjoner har unik arkitektur og står som tidsbilder fra vår felles historie. De er en viktig del av vår kulturarv – og må ivaretas gjennom vedlikehold og ny bruk.

Inspirerte byggeskikken på stedet
Jernbanestasjonene i Norge representerer en viktig del av norsk kulturarv. De representerer ulike arkitektoniske epoker og viser hvordan vi bygget dette landet. Mange av våre jernbanestrekninger har stasjoner utformet av arkitekter med betydelige navn innenfor norsk arkitekturhistorie – arkitekter som har satt sitt preg på utviklingen av norske byer og tettsteder. Av de nærmere 1000 byggene som ROM eier, har 350 vernestatus. Det innebærer at de er enten fredet eller vernet gjennom en plan. Det er svært viktig å ta vare på denne kulturarven gjennom godt vedlikehold av byggene og et nært samarbeid med vernemyndighetene.

Samarbeider med vernemyndighetene
I årenes løp er noen banestrekninger nedlagt, mens på andre strekninger stopper ikke lenger toget på alle stasjoner. Over tid vil bygg som ikke er i daglig bruk, miste sin funksjon og sin verdi. For ROM er det derfor avgjørende at fredede og vernede bygg har en funksjon også i dag. Vi er glad for det tette samarbeidet vi etter hvert har fått med vernemyndighetene når det gjelder å tilpasse vernede bygg til leietakernes krav om funksjonelle bygg.

Østbanehallen – et nytt matmekka
Den renoverte Østbanehallen som åpnet i februar 2015 er et godt eksempel på hvordan man gjennom nært og tett samarbeid med riksantikvar og byantikvar har kombinert respekten for byggets særegne kvaliteter med kravene til de funksjoner som er nødvendig for å huse en rekke moderne restauranter.

Kulturelle møteplasser
De aller fleste av våre fredede og vernede bygg ligger på steder der det kan være krevende å skaffe leietakere. Derfor er det alltid gledelig når gamle ærverdige stasjonsbygg med stor lokalhistorisk betydning får nytt liv. ROM jobber hver eneste dag med å skaffe leietakere som ønsker å etablere kaféer, kunsthåndverksutsalg og andre kulturelle møteplasser i de gamle stasjonsbygningene. På Sokna stasjon har både frisør og terapeuter skapt aktivitet, mens et kunstgalleri har ført til at Hell stasjon nå er revitalisert.

vedlikehold

 

Livet på Oslo S

Noen kommer, noen går, noen blir. På Oslo S er det rom for alle. Av slikt kan man bygge et helt samfunn – der 150 000 mennesker skal få sin daglige opplevelse.

En rød billettautomat gir fra seg den relativt sjeldne lyden av klirrende vekslepenger. En gul koffert triller forbi, i retning spor 5 og neste avgang til Skien. Under en blå lue klemmer en mobiltelefon et voksent herrekinn. Mot spor 10 haster en rosa veske dinglende fra en anspent kvinneskulder. Fra en gråhvit stol i venteområdet blir et par svarte sko raskt pusset renere av et par brunbarkede never. Ved siden av venter en blå Ikea-pose og en velbrukt ryggsekk, begge fylt med den reisendes jordiske gods. Ankomsthallen på Oslo S, Norges største og travleste kollektivknutepunkt, byr på en studie i menneskeliv – for den som tar seg tid. Travle pendlere, effektive karrierekvinner, dresskledde herrer, skuelystne turister, pengelense studenter, soldater på perm, pensjonister med god tid, glade, trøtte og/eller gråtende barn, nyforelskede ungdommer, slitne narkomane og hjemløse. Hver eneste dag er drøyt 150 000 mennesker innom denne portalen til landets hovedstad – og som eier av stasjonsbygget er det ROM Eiendoms ansvar å passe på at alle har det bra mens de er her. At det er trygt og rent. At alle dører, rullebånd, rulletrapper og heiser går som de skal. At de 60 butikkene, serveringsstedene og andre servicetilbudene til sammen dekker ethvert behov en reisende måtte ha.

Kjøpesenter utenom det vanlige
Oslo S – mer enn bare en stasjon. Det er et slagord Oslo S-teamet til ROM jobber etter. – Vi har et annet også: «Det du trenger til, før, under og etter reisen», sier Torstein Heldal, senterleder for Oslo S og Østbanehallen. Med en omsetning for 2015 på 858 millioner er faktisk kjøpesenteret på jernbanestasjonen i Oslo det fjerde største i sentrum. Med kjente merkevarer som et av suksesskriteriene. – Kundene våre er i utgangspunktet reisende – og de har sjelden god tid. Dermed må enhver kjøpsbeslutning skje raskt, helst innenfor to minutter. Da er det viktig med kjente merkevarer. Jo større merkenavnet er, desto større blir omsetningen, sier senterlederen. Og tro det eller ei – klesbutikkene på Oslo S går godt.

– Klesbutikkene her representerer kjeder som er godt kjent blant folk flest, de vet hva de får. Med tydelige priser og uten kø i kassa, er det lett å gjøre en rask handel. Faktisk er de aller fleste butikkene på Oslo S blant topp tre i sine respektive kjeder. Og vi ser at kjedene gjerne tester nye konsepter i butikkene de har her. Funker det ikke på Oslo S, funker det garantert ikke i de andre butikkene heller, sier Heldal.

På Oslo S kan du få kjøpt matvarer, blomster, bøker, vin, hår- og hudpleieprodukter, medisiner og klær. Du kan klippe håret, fikse tennene og ikke minst nyte mat og drikke fra de fleste internasjonale kjøkken, og du tilbys både kortreist og langstekt – eller i farta-mat. Likevel, Oslo S er ikke som alle andre kjøpesentre:
– For et vanlig kjøpesenter ligger jobben i å få folk til selve senteret, og så overtar butikkene når kundene er på plass. For oss er det annerledes: Her har vi folk som strømmer gjennom hele tiden – og den store utfordringen for oss som driver senteret er å få dem til å gå inn i butikkene og handle. Vi bruker derfor en del ressurser på å synliggjøre butikkene våre og det tilbudet de har, forklarer Heldal.

«Oslo S er ikke lenger slik det en gang var. Kriminaliteten har gått ned, Plata er borte og Oslo S er nå et trygt sted.»

Et trygt sted å være
Eiendomssjef Jørgen Lillehol i ROMs Oslo S-team jobber tett sammen med senterleder Heldal, og har det økonomiske og kontraktuelle ansvaret for driften av Oslo S.
– Det mest utfordrende med Oslo S er at det skjer noe her hele tiden. Ad hoc er normen, og ingen dag er lik. Én dag kan det være en kloakklekkasje som gjør at du må kaste om på alle planer, en annen dag er det reforhandling med en leietaker som krever all tid. Vi sjonglerer konstant. Det er det mest krevende med å jobbe med Oslo S – men også det morsomste. At det er så levende, sier Lillehol. Han framsnakker gjerne knutepunktet: – Oslo S er ikke lenger slik det en gang var. Kriminaliteten har gått ned, Plata er borte og Oslo S er nå et trygt sted. En som sørger for å holde Oslo S trygg, er det kvinnelige innslaget i ROMs Oslo S-team. Berit Urianstad er driftssjef, og hun har blant annet ansvaret for 40 vektere som patruljerer stasjonsområdet de 22 timene i døgnet stasjonen er åpen. – Vekterne skal være synlige og bidra til å gjøre kundene våre trygge, og de er helt avgjørende om vi skal opprettholde den standarden vi har på Oslo S i dag, forteller Urianstad. I løpet av et døgn kan vekterne oppleve å måtte gjøre alt fra å vise bort folk som oppholder seg på Burger King uten å kjøpe noe, låse opp oppbevaringsbokser for uheldige passasjerer som har mistet nøkkelen, hjelpe berusede personer ut, strø glatte inngangspartier, tilkalle ambulanse ved hjertestans, låse dører, skru av vifter i taket om for eksempel et juletre skal tas ned eller hjelpe rulletrapper i gang. For å nevne noe. – Det er dette som også gjør min stilling som driftsleder spennende – at jeg ikke vet hva som venter neste dag. Men jeg vet at jeg alltid treffer hyggelige folk – blant kollegene mine, hos underleverandører, leietakere og samarbeidspartnere, sier driftssjefen.

Spesialister i medmenneskelighet
For de aller fleste er Oslo S et transittsted, et område man skal igjennom på vei til noe annet. For noen stopper reisen på Oslo S. De skal også tas vare på. I andre etasje, ved siden av Café Opus, holder Sporet til. I et stuelignende rom med lenestoler, småbord og tente stearinlys kan man sette seg ned og ta en pause fra livet der ute. Akkurat nå sitter det to personer og en hund her. De sover. Etter en liten halvtime forlater de roen her inne og virvles tilbake i jaget der ute. Bakenfor stuerommet jobber tre sosionomer og en psykolog. Ofte tar de imot folk her oppe, andre ganger fanger de opp personer som trenger hjelp når de tar en av sine mange runder på stasjonsområdet. I løpet av et år snakker de med, hjelper og følger opp nærmere 2000 mennesker. Det kan være en psykotisk ungjente eller en mann som har opplevd et samlivsbrudd. En som har falt mellom alle stoler i systemet og trenger hjelp til å finne veien tilbake, eller en som ikke tør gå på visning alene. Sporet er et lavterskeltilbud for dem som av en eller annen grunn strander på Oslo S.

– Vi har blikk for alle, sier teamleder Gudrun Brøvig Silde. Hun suppleres av sosionom Marte Lie Albert: – Mange tenker nok at dem vi hjelper er svakerestilte, ressurssvake. Men fy fader så sterke de er. Alt de står i, hver eneste dag, uten å bukke under. De har noen utrolige, menneskelige ressurser og jeg er imponert over alt de tåler. Sporet drives av Kirkens Bymisjon, og har fem ansatte fordelt på 4,3 årsverk. Drøyt 30 frivillige bidrar til at Sporet er åpent og tilgjengelig både morgen og kveld de fleste dager i uken. Lokalene får de bruke gratis av ROM, som også gir dem et årlig driftstilskudd. Gudrun Brøvig Silde tror ikke de blir overflødige noen gang: – En togstasjon er en smeltedigel, og her ser vi hele livet i alle dets fasetter. Jeg er blitt veldig glad i denne stasjonen og alle livene som leves her. Jeg slutter ikke å fascineres av det eller å bli overrasket over skjebnene jeg møter.

Miljø og energibesparende tiltak

I ROM er ikke miljø bare et honnørord. Hver dag jobber vi for å få ned energiforbruket og erstatte fossile kilder med fornybare alternativer. Og resultatene kommer.

2015 var et år der miljø har vært høyt på agendaen, også ved drift og vedlikehold av eksisterende bygg:

  • Energiforbruket i eksisterende bygg er redusert med 5 prosent målt i kWh/m²
  • Andel ikke fornybar energi er, gjennom utfasing av oljekjel og overgang til bioolje, redusert med 22,7 prosent
  • ROM har signert Grønne leieavtaler for over 35 prosent av utleid areal, noe som også i leieperioden skal bidra til å sikre en positiv miljømessig utvikling av leieobjekter
  • NSBs kompetansesenter på Sundland i Drammen er igangsatt som pilot for BREEAM- In-Use

Miljøstrategien ble vedtatt i 2010 og målsettingene skal nås i løpet av 2015. Den har følgende hovedmålsettinger:

Eksisterende bygg
eksisterendebygg

1) Beregninger om energi- og vannforbruk har tatt utgangspunkt i «komplette bygg», det vil si bygg med sammenlignbare historiske forbruksdata (2010 og 2015). Det har ikke vært mulig å benytte temperaturkorrigerte tall.

ENOVA-prosjekter
ROM er ansvarlig for to viktige ENOVAprosjekter:

ROM for ENØK – ENOVA prosjekt 1 (2015–2018)
ROM har søkt om støtte til energireduserende tiltak på 11 bygg (stasjoner, verkstad, bussanlegg, lokstall, P-hus). I juni 2015 fikk prosjektet tilsagn på 5,2 millioner kroner, med et energimål på 4,2 MWh. Ved første rapportering i desember 2015, ble tiltak på Røros stasjon og Oslo S rapportert inn. På Røros ble oljefyren erstattet med varmepumpe.

ROM for ENØK i Mantena – ENOVA prosjekt 2 (2015–2018)
Dette prosjektet er et samarbeid med ROMs største leietager Mantena og omfatter 13 driftsrelaterte eiendommer. Prosjektet fikk i desember 2015 et tilsagn på 11,8 millioner kroner med et energimål på 10 MWh.

Gode historier
På Røros stasjon ble oljefyren erstattet med varmepumpe, og det forventes en betydelig redusjon i energiforbruk i 2016. Og i Sarpborg Lokstall er fossil olje ersattet med bioolje. Arbeidet med å fase ut fossilt brensel videreføres i 2016, med en målsetting om ytterligere 10 prosent reduksjon av fossilt brensel. På Skien vedlikeholdshall er det gjennomført flere store ENØK-prosjekter, noe som førte til en reduksjon på 673 700 kWh sammenlignet med 2014 – en reduksjon på over 30 prosent. Totalt har energiarbeidet i 2015 ført til en reduksjon i forbruket fra 313,8 kWh/m² i 2014 til 298,1 kWh/m² i 2015 (inkludert Mantena). Differansen på 15,7 kWh/m² tilsvarer 5 prosent redusert energiforbruk målt i kWh/m².

«Tre faktorer bidrar sammen til gode resultater: Kontinuerlig fokus på smarte løsninger og god drift, godt samarbeid med leietakere, og engasjerte eiendomssjefer og forvaltere.»

energiforbruk

Våre bygg

 

Alnabru felleseksp.
Alnabru frontlastergar.
Alnabru mobra overnatting
Alnabru opph.rom/toalett
Alnabru terminalbygg
Alnabru vognverksted
Alvdal godshus
Alvdal ilgodshus
Alvdal stasjonsbygning
Arendal lokstall/verksted
Arendal stasjonsbygning
Arna fremmøteplass/lager
Arna godshus
Arna kontor/verks. br. BHVB
Arna overbygg gangvei
Arna stasjonsbygning
Arna traktorstall
Asker drosjebu
Asker Eikevn 53, bolig
Asker Eikevn 57, bolig
Asker stasjonsbygning
Askim stasjonsbygning
Aspedammen stasjonsbygning
Atna godshus
Atna stasjonsbygning
Barkald hvilebu B-avd.
Barkald stasjonsbygning
Berekvam eksp.hus
Bergen driftsbygning A
Bergen ekspressgodsbygning
Bergen godssenterbygning
Bergen Stasjon Ny Vestfløy
Bergen stasjonsbygning
Bergen terminalbygg nr 1
Bergen terminalbygg nr 2
Bergen terminalbygg nr 3
Bergen terminalbygg nr 4
Bergen Vedlikeholdshall
Bergen Zander kontorbygg
Bergseng bryggerhus
Bergseng stasjonsbygning
Berkåk stasjon
Bestun snust. hvilebrakke
Bestun stasjonsbygning
Bjerka garasje
Bjerka stasjon
Bjorli stasjonsbygning
Bjorli uthus/garasje
Bjorli vokterbolig 1.
Bjorli vokterbolig 2.
Bjørkelangen bussanlegg Bjørkelangen Folkets hus Bjørkelangen Lokstall/Bussanlegg Blaker godshus
Blaker stasjonsbygning
Bleiken stasjonsbygning
Bleiken uthus
Blomheller uværskur Blommenholm stasjonsbygning Bodø godshus
Bodø lokstall
Bodø stasjon
Bolna Garasje/vannanlegg
Bolna stasjon
Bolna vokterbolig I
Bolstadøyri godshus
Bolstadøyri stasjonsbygning Bolstadøyri vannverk
Borgestad godshus
Borgestad stasjonsbygg Borgestad takoverbygg
Borgestad takoverbygg rampe Borre st.bgn. m/godshus Braskereidfoss stasjonsbygning Braskereidfoss uthus/garasje Breiskallen stasjonsbygning Breiskallen uthus
Brennhaug godshus
Brennhaug stasjonsbygning Brumunddal godshus
Brumunddal stasjonsbygning Brusand stasjonsbygning
Bryn stasjonsbygning
Bryn stm. bolig
Bryn stm. bolig uthus
Bryne stasjonsbygning
Bø godshus
Bø stasjonsbygning
Bøn stasjonsbygning
Bøn uthus
Dal godshus
Dal stasjonsbygning
Dalane Glava lager
Dale garasje/uthus
Dale godshus
Dale stasjonsbygning
Dalsbotn eksp.hus
Dilling godshus
Dilling stasjonsbygning
Dombås e-avd. verkstedbygning
Dombås stasjon
Dovre godshus
Dovre stasjonsbygning
Drammen – lagerbygg Tangen
Drammen garasje for kran
Drammen garasje Grunninga
Drammen gartneribygning
Drammen godshall
Drammen godshusmatr.bu/bgf.
Drammen godsterminal
Drammen Grunninga g.rekke
Drammen Grønland Adm/Verkstedbygg Drammen Grønland Vaske-/Smørehall
Drammen håndverksenter
Drammen lager/redskapsbu
Drammen Presenningstørke
Drammen spiserom/verksted
Drammen st.bygn.-bygg A
Drammen st.bygn.-bygg B
Drammen stasjon – bygg C
Drammen stasjon – bygg D
Drammen terminalkontor
Drammen velferdsbygg
Drammen verkst/lager/gar
Drangedal godshus/relehus
Drangedal stasjonsbygning
Drevvatn stasjon
Dunderland stasjon
Egersund bussgarasje
Egersund godshus
Egersund stasjonsbygning
Egersund truckg/sykkelskur
Eggedal bussgarasje
Eidanger godshus
Eidanger stasjonsbygning
Eidanger uthusbygning
Eidsberg privetbygg/garasje
Eidsberg stasjonsbygning
Eidsvoll Adm.bygg buss
Eidsvoll b.avd. smielager
Eidsvoll bgf’s lager
Eidsvoll flishus
Eidsvoll nye stasjonsbygning
Eidsvoll snekkerverksted
Eidsvoll Verkstedbygning buss
Eina godshus
Eina relehus/garasje
Eina stasjonsbygning
Eina uthus
Eina velferd og lokstall
Elsfjord stasjon
Elverum godshus
Elverum ilgods-/velferdsbygnin
Elverum lager/el. verksted
Elverum mellombygg
Elverum stasjonsbygning
Elverum takoverbygg bussterminal
Elverum truckgarasje
Evanger godshus
Evanger stasjonsbygning
Fauske garasje sidelaster
Fauske godshus
Fauske Servicebygg
Fauske stasjon
Fetsund godshus
Fetsund stasjonsbygning
Figgjo ekspedisjonshus
Figgjo pakkhus
Filipstad gml. GD-bolig
Filipstad lagerbygg
Filipstad lokstall
Filipstad terminalbygg
Finse betjentbolig uthus
Finse st. godshus
Finse stasjonsbygning
Flekkefjord eksp/godshus
Flesberg garasje
Flesberg st.Ekspedisjonshus
Flisa bryggerhus
Flisa godshus
Flisa lagerbygg
Flisa privet
Flisa stasjonsbygning
Flå stasjonsbygning
Flåm funk.bolig I Velferdshus
Flåm funk.bolig II
Flåm lokstall
Forus kontor/lager
Forus rubbhall
Fossmarkli anleggsbolig
Fredrikstad lokstall
Fredrikstad stasjonsbygning
Fredrikstad uthus/omformer
Frogner godshus
Frogner stasjonsbygning
Fåberg bryggerhus
Fåberg godshus
Fåberg stasjonsbygning
Fåberg velferdsbygg Bane
Fåvang godshus
Fåvang stasjonsbygning
Galterud godshus
Galterud stasjonsbygning
Gamle Mandalsvei 10
Gamle Mandalsvei 12
Gamle Mandalsvei 2
Gamle Mandalsvei 4
Gamle Mandalsvei 6
Gamle Mandalsvei 8
Gautestad bryggerhus
Gautestad stasjonsbygning
Geilo stasjonsbygning
Geithus godshus
Gjerstad stasjonsbygning
Gjøvik lokstall
Gjøvik skysstasjon
Gjøvik stasjonsbygning
Gjøvik tollbu
Gjøvik uthus
Glåmos godshus
Glåmos stasjon
Gol stasjonsbygning
Gran Drosjebu
Gran godshus
Gran stasjonsbygning
Grefsen stasjonsbygning
Grefsen Velferdsbygg
Grinder bryggerhus
Grinder privet
Grinder stasjonsbygning
Grong garasje
Grong godshus
Grong stasjon
Grong velferdsbygg
Grorud b.avd.brakke
Grorud b.avd.lager
Grorud godshus
Grorud h.hus Jernkroken
Grorud kontor
Grorud Kontrollhall
Grorud lagerbygg 2
Grorud oksygenlager
Grorud Portvakt
Grorud st. uthus
Grorud stasjonsbygning
Grorud store trelastlager
Grorud tilfluktsrom 1 (syd)
Grorud tilfluktsrom 2
Grorud tilfluktsrom 3 (nord)
Grorud verksted
Grorud vst. tekn. lab.
Grua stasjonsbygning
Grua vokterbolig
Grundset stasjonsbygning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudå godshus
Gudå stasjon
Gulskogen stasjonsbygning
Gulsvik st. ilgodshus
Gulsvik st. pakkhus
Gulsvik stasjonsbygning
Gulsvik traktorstall
Gvarv DV-garasje
Gvarv godshus
Gvarv stasjonsbygning
Gyland stasjonsbygning
Hafslund vokterbolig
Haga stasjonsbygning
Hakadal bryggerhus
Hakadal godshus
Hakadal stasjonsbygning
Halden bryggerhus
Halden godshus m.rampeob.
Halden lokstall/velferd.
Halden stasjonsbygning
Hallingskeid eksp.hus
Hallingskeid pumpestasjon
Haltdalen stasjon
Hamar bm.garasje Tjuvholmen
Hamar forsyn.lager m/f
Hamar garasje/lager Loppholmen
Hamar garderobe bad/Lopph.
Hamar godslager
Hamar jernbanerestaurant
Hamar kontor /lager m/f.
Hamar lager/garasje m/f
Hamar motorvognhall
Hamar oljebu/lager m/f
Hamar ringstall
Hamar Rørosbanestall
Hamar smie Loppholmen
Hamar snekkerv.Loppholmen.
Hamar stasjonsbygning
Hamar toalettanlegg
Hamar undervisn.bygn.m/f
Hamar velfb.linjep.bm.kontor
Hamar verkstedbygning m/f
Hamar verkstedkontor m/f
Hamar verkstedlager m/f
Hanestad stasjonsbygning
Hauerseter bfm bolig
Hauerseter godshus
Hauerseter stasjonsbygning
Haugastøl funksjonærbolig 2
Haugastøl funksjonærbolig 3
Haugastøl stasjonsbygning
Haugastøl uthus
Haugastøl vannverk
Haugenstua vokterbolig
Hauketo stasjonsbygning
Heggedal stasjonsbygning
Heglingen vokterb./feriested
Heimdal stasjon
Hell ilgodshus
Hell stasjon
Hellvik enebolig
Hellvik stasjonsbygning
Herefoss stasjonsbygning
Heskestad stasjonsbygning
Hinna stasjonsbygning
Hjellum godshus
Hjellum stasjonsbygning
Hjerkinn godshus
Hjerkinn lokstall
Hjerkinn stasjonsbygning
Hjuksebø pumpehus
Hjuksebø stasjon
Hokksund bussanlegg
Hokksund godshus
Hokksund jernbanekiosk
Hokksund stasjonsbygning
Hokksund tilfluktsrom
Hokksund Vest Grønt bygg
Holmestrand smie
Hommelvik godshus
Hommelvik stasjon
Horten stbgn/godshus
Hovemoen adm.bygg/godshus
Hovin godshus
Hovin stasjon
Hundorp stasjonsbygning
Hvalstad gml. st. bygn.
Hvalstad godshus
Hvalstad hybelhus
Hvalstad vaktm. bolig
Hynnekleiv stasjonsbygning
Hønefoss bussgarasje
Hønefoss garasje
Hønefoss godshus
Hønefoss Personalbygg
Hønefoss stasjon
Hønefoss uthus
Høybråten stasjonsbygning
Hågår stasjonsbygning
Hågåseter brakke/feriested
Håreina eksp.hus
Ilseng stasjonsbygning
Ilseng uthus
Ise lagerhus
Ise privetbygg
Ise stasjonsbygning m/godshus
Jaren godshus 2
Jaren lagerbygg
Jaren stasjonsbygning
Jessheim stasjonsbygning
Jessnes stasjonsbygning
Jevnaker stasjonsbygning
Jevnaker vokterbolig
Kanalhotellet
Kirkenær bryggerhus
Kirkenær privetbygg
Kirkenær stasjonsbygning
Kjelsås anneks
Kjelsås banevokterbolig
Kjelsås stasjonsbygning
Klepp stasjonsbygning
Klokkarstua kontor/bussgarasje
Kløfta nye stasjonsbygning
Kløfta stasjonsbygning
Kløfta Trondheimsveien 67
Kløfta v. bolig Dragvoll
Kolbotn godshus
Kolbotn stasjonsbygning
Kongsberg bmkont./lager
Kongsberg bussgarasje
Kongsberg godshus
Kongsberg stasjon
Kongsvinger betjentbolig
Kongsvinger bolig nr. 1
Kongsvinger bolig nr. 3
Kongsvinger bolig nr. 4
Kongsvinger bolig nr.2
Kongsvinger bolig nr.5
Kongsvinger bolig nr.6
Kongsvinger bolig nr.7
Kongsvinger bolig nr.8
Kongsvinger boliger, boder
Kongsvinger godshus
Kongsvinger ishus
Kongsvinger lokstall
Kongsvinger stasjonsbygning
Kongsvinger velferd/lokstall
Kongsvinger velferdshus
Kongsvoll godshus
Kongsvoll pumpehus
Kongsvoll stasjon
Kongsvoll trykkbasseng
Koppang godshus
Koppang stasjonsbygning
Kopperå godshus
Kopperå stasjon
Kornsjø garasje
Kornsjø godshus
Kornsjø lok.stall
Kornsjø privetbygg
Kornsjø traktorstall
Kr.sand bryggerig.kontorbygning
Kr.sand driftsbygning
Kr.sand garasje v/miljøstasj.
Kr.sand kontorbygning
Kr.sand Miljøhus
Kr.sand omlastningsoverbygg
Kr.sand pakkhus/godsoverbygg
Kr.sand plattformkiosk
Kr.sand restaurant/kiosk
Kr.sand Setesd.v.garasje for 3
Kr.sand Setesdalsv. 79 dobbelb
Kr.sand Setesdalsveien 81,eneb
Kr.sand sovevognterminal/oppbe
Kr.sand spor 1, 33 rom
Kr.sand stasjonsbygning
Kr.sand Togservicebase
Kr.sand østre brokar ROM
Kragerø godshus
Kristiansund bussterminal
Kronstad stasjonsbygning
Krossen dieselpumpehus
Krossen el.lokstall
Krossen kontorbygning/hybel
Krossen velferdsbygning
Krossen verksted/lokstall
Kråkstad privetbygg
Kråkstad stasjonsbygning
Kvaleberg garasje
Kvaleberg lagerbygg
Kvaleberg lokstall
Kvaleberg mellomlasthus
Kvaleberg verksted
Kvalfors stasjon
Kvam godshus
Kvam stasjon, uthus
Kvam stasjonsbygning
Kvernum vokterbolig
Kårdal uværskur
Lademoen stasjon
Langemyr godsoverbygg
Langemyr kontor/garasje
Langemyr spisebrakke
Langemyr vaskehall
Langhus stasjonsbygning
Langsjø hvilebrakke
Langstein stasjon
Larvik bryggerhus
Larvik garasjer
Larvik godshus
Larvik lokomotivstall
Larvik smie & snekkerverksted
Larvik stasjonsbygning
Leangen godshus
Leangen stasjon
Leira stasjonsbygning
Leite brakke
Lesja rampeskur
Lesja stasjonsbygning
Lesjabekk uthus 1
Lesjabekk uthus 2
Lesjabekk vokterbolig
Lesjaverk stasjonsbygning
Lesjaverk vokterbolig ferieste
Levanger garasje
Levanger stasjon
Lierstranda garasje
Lierstranda kontorbrakke
Lierstranda skur
Lierstranda velferdsbrakke
Lillehammer godshus
Lillehammer kunstpaviljong
Lillehammer nye skysstasjon
Lillehammer renholdsbu
Lillestrøm “Musikkskolen”
Lillestrøm gml lokstall
Lillestrøm nye st.bygning
Lillestrøm Parkeringshus
Lisleby stasjonsbolig
Ljan godshus
Ljan stasjonsbygning
Lodalen blåbygg
Lodalen BM’s lager t.hytta
Lodalen dreiebenkhus
Lodalen Fjellstallen
Lodalen garasje og lager
Lodalen mekaniske verksted
Lodalen tilfluktsrom
Lodalen tinehus

 

Lodalen toghall
Lodalen vognbeh.hall
Lodalen vognvaskemaskin
Lodalen, kaldgarasje
Loenga Brakkerigg Oslogt. 37
Loenga DFDS-bygget
Loenga velferdshus
Lora stasjonsbygning
Losna stasjonsbygning
Lundamo stasjon
Lunde stasjonsbygning
Lunden uværskur
Lunner st. bryggerhus
Lunner stasjonsbygning
Lønsdal stasjon
Lørenskog betjentbolig
Lørenskog stasjonsbygning
Løten godshus
Løten stasjonsbygning
Magnor godshus
Magnor privet
Magnor stasjonsbygning
Majavatn stasjon
Marienborg administrasjonsbygning
Marienborg bad
Marienborg diagnosestasjon
Marienborg lokstall
Marienborg lokverksted
Marienborg maler- og snekkerverksted
Marienborg motorvognverksted
Marienborg overbygg
Marienborg smie/ hjulverksted
Marienborg sykkelskur
Marienborg Tine-/Spylehall
Marienborg vanntårn
Marnardal stasjonsbygning
Marstein stasjonsbygning
Matrand betj. bolig
Matrand godshus
Matrand privet
Matrand stasjonsbygning
Menstad godshotell/lager
Menstad godssenter/adm.bygg
Menstad lokstall
Menstad takoverbygg/rampe
Merkebekk hvilebu/trallebu
Merkebekk stasjonsbygning
Meråker godshus
Meråker stasjon
Minnesund godshus
Minnesund stasjonsbygning
Mjølfjell st. godshus
Mjølfjell stasjonsbygning
Mjølfjell vannverk
Mjøndalen stasjonsbygning
Mo i Rana garasje
Mo i Rana Godssenter
Mo i Rana lokstall/verksted
Mo i Rana stasjon
Moelv bryggerhus
Moelv stasjonsbygning
Moi godshus
Moi lager/vedskjul
Moi relehus/uthus
Moi stasjonsbygning
Morskogen godshus
Morskogen stasjonsbygning
Morskogen vokterbolig
Mosby stasjonsbygning
Mosjøen bussoverbygg
Mosjøen garasje
Mosjøen lager
Mosjøen lokstall
Mosjøen stasjon
Mosjøen velferd
Moss ekspressgodsbygning
Moss godshus
Moss kontorbygg
Moss stasjonsbygning
Myrdal banemesterbolig
Myrdal funksjonærbolig I
Myrdal funksjonærbolig II
Myrdal renseanlegg
Myrdal stasjonsbygning
Myrdal vannverk
Myrdal vokterbolig II
Mysen banemesterkontor
Mysen stasjonsbygning
Namnå stasjonsbygning
Namsos ekspedisjons hus
Namsskogan stasjon
Nationaltheatret stasjon
Nelaug hvilebrakke BM
Nelaug stasjonsbygning
Nelaug telefonforsterker
Nesbyen banemesterkontor/hvile
Nesbyen garasje elektro
Nesbyen godshus
Nesbyen oljebod/truckgarasje
Nesbyen Privet/Uthus
Nesbyen stasjonsbygning
Neslandsvatn stasjonsbygning
Nittedal stasjonsbygning
Nittedal vokterbolig
Nodeland stasjonsbygning
Nor banemesterbolig
Nor bryggerhus
Nor inspektørbolig
Nor vedskjul
Nordagutu stasjon
Nordagutu stasjon lager
Nordfjordeid Rutebilstasjon
Nordstrand godshus
Nordstrand stasjonsbygning
Nordstrand uthus
Norefjord hvilehytte
Norefjord stasjonsbygning
Norefjord uthus
Notodden dobbeltgarasje
Notodden godshus
Notodden kollektivterminal
Notodden snekkerv./smie
Notodden stasjonsbygning
Notodden transformator st./ hy
Nygard stasjonsbygning
Nyland store bolig
Nærbø godshus
Nærbø snekkerverksted
Nærbø stasjonsbygning
Nærbø tømmersag/lager
Ogna stasjonsbygning
Oppdal godshus
Oppdal stasjon
Oppegård stasjonsbygning
Opphus hvilebu b-avd
Opphus stasjonsbygning
Os stasjon
Oslo Bispegt.13 nett.skur
Oslo h.hus Eneb.vn. 47
Oslo S DA-bygget
Oslo S Flytogterminalen
Oslo S Fyrhus
Oslo S Truckverksted
Oslo S Østbanebygget
Oslo Schweigaardsgate 51 I
Oslo Schweigaardsgate 51 II
Oslo Schweigaardsgate 51 III
Oslo Schweigaardsgate 51 IV
Oslo Sentralstasjon
Oslogt. 1 bolig
Oslogt. 35 bolig
Oslogt. 7 bolig
Oteråga stasjon
Otta fyrhus m/relerom
Otta lokstall
Otta stasjonsbygning
Ottestad stasjonsbygning
Paradis betongoverbygg/garasje
Paradis brokarlager
Paradis Paradisveien kontorbygg
Paradis Tollpost Globe
Porsgrunn C.E. Berg-Hansensgt 11 forretningslokale
Porsgrunn C.E. Berg-Hansensgt 11 kontor/lager
Porsgrunn C.E. Berg-Hansensgt 11 åpent lager
Porsgrunn Kammerherreløkka 1
Porsgrunn stasjonsbygning
Prestebakke godshus
Prestebakke privet
Prestebakke stasjonsbygning
Rakkestad garasje
Rakkestad stasjonsbygning
Ranheim godshus
Ranheim stasjon
Raufoss godshus
Raufoss stasjonsbygning
Reimegrend garasje
Reimegrend st. godshus
Reimegrend stasjonsbygning
Reinsvoll godshus
Reinsvoll privetbygning
Reinsvoll stasjonsbygninng
Reinunga venteskur
Reitan stasjon
Rena godshus
Rena stasjonsbygning
Ringebu stasjonsbygning
Roa banemesterbolig
Roa bm.kontor og lager
Roa stasjonsbygning
Rognan stasjon
Rollag stasjonsbygning
Rollag uthus
Rolvsøy garasje/carport
Rolvsøy terminalbygg
Rolvsøy truckgarasje
Rossedalen ekspedisjonshus
Roverud bryggerhus
Roverud privet
Roverud stasjonsbygning
Roverud tørkehus
Rudshøgda stasjon, uthus
Rudshøgda stasjonsbygning
Rygge godshus
Rygge stasjonsbygning
Rødberg bakeribygning
Rødberg godshus
Rødberg stasjon
Røkland stasjon
Røra godshus
Røra lagerbygg
Røra stasjon
Røros pakkhus
Røros stasjon
Røyken stasjonsbygning
Råde stasjonsbygning
Rånåsfoss stasjonsbygning
Sagdalen bolig 1
Sagdalen bolig 2
Sagdalen bolig 3
Saggrenda godshus
Saggrenda stasjon
Sand bussgarasje
Sand disponentbolig
Sand kontorbygg
Sandefjord godshus
Sandefjord stasjonsbygning
Sander stasjonsbygning
Sandermosen stasjonsbygning
Sandermosen uthus
Sandnes betong overbygg
Sandnes bussanlegg
Sandnes Gml.stasjonsbygning
Sandnes godshus
Sandnes hvilebu ny
Sandnes stasjonsbygning
Sandvika nye stasjonsbygning
Sannidal enebolig
Sannidal stasjonsbygning
Sarpsborg godshus
Sarpsborg Lok.stallm/Velf
Sarpsborg snekkerverksted/lage
Sarpsborg stasjonsbygning
Sarpsborg velf./legekontor
Sel godshus
Sel stasjon, uthus
Sel stasjonsbygning
Selsbakk stasjon
Sem lager

 

 

 

Sem stasjon
Seterstøa godshus
Seterstøa stasjonsbygning
Singsås godshus
Singsås stasjon
Sirevåg stasjonsbygning
Sjoa stasjon, uthus
Sjoa stasjonsbygning
Sjoa toalettbygning
Skansen stasjon
Skarnes stasjonsbyning
Ski stasjonsbygning
Ski sykkelverksted
Skien Jernbanebrygga 63
Skien kontorpaviljong
Skien plasthall
Skien rekkegarasje
Skien Sandvikveien 10
Skien stasjonsbygning
Skien vedlikeholdshall
Skjeberg stasjonsbygning
Skogn godshus
Skogn ilgodshus
Skogn stasjon
Skollenborg godshus
Skollenborg stasjonsbygning
Skonseng stasjon
Skoppum godshus
Skoppum stasjonsbygning
Skoppum takoverbygg
Skotbu godshus
Skotbu stasjonsbygning
Skotselv godshus
Skotselv stasjonsbygning
Skotselv uthus/garasje
Skotterud godshus
Skotterud stasjonsbygning
Skøyen stasjonsbygning
Slitu privetbygg
Slitu stasjonsbygg m/godshus
Sløtfjord vokterbolig
Snartemo stasjonsbygning
Snåsa stasjon
Sogndal administrasjonsbygg
Sogndal verkstedbygg
Sokna godshus
Sokna ilgodshus
Sokna privet
Sokna stasjon
Soknedal privet
Soknedal stasjon
Solbakken vokterbolig
Spikkestad stasjonsbygning
Spikkestad uthus
Spydeberg godshus
Spydeberg stasjonsbygning
Spydeberg uthus
Stabekk lagerhus
Stai godshus
Stai stasjonsbygning
Stange stasjonsbygning
Stanghelle stasjonsbygning
Stavanger Jernb.v. stasjonsbyg
Stavanger Jernb.vn. garasje/la
Stavanger Jernbanevn restauran
Stavanger Kongsgaten garasjer
Stavanger Paradis Pumpestasjon
Stavanger Paradisvn. LG Termin
Stavanger paradisvn.driftsbygn
Stavanger Paviljong
Steinkjer Linjegodsterminal
Steinkjer stasjon
Steinkjer vognremisse
Steinsrud godshus
Steinsrud stasjonsbygning
Stjørdal stasjon
Stokke godshus
Stokke stasjonsbygning
Storekvina stasjonsbygning
Stryken hytte
Stryn Rutebilstasjon
Strømmen stasjonsbygning
Strømmen uthus
Støren bolig XI
Støren stasjon
Sundland bygg A
Sundland bygg B
Sundland bygg C
Sundland bygg D
Sundland bygg E
Sundland bygg F
Sundland bygg G
Sundland bygg H
Sundland bygg I
Sundland bygg J
Sundland bygg K
Sundland bygg L
Sundland fjærlager
Sundland fyrhus
Sundland lagerhall
Sundland lagerskur
Sundland NSB kompetansesenter
Sundland renseanlegg
Sundland Statoil-stasjon
Sundland stillverkshus
Sundland tilfluktrom
Sundland transformator
Sundland Verksted 2012 N
Svarstad bussgarasje
Svarstad verksted
Svonå vokterb./feriested
Søkkunda vokterbolig
Sørli terminalbygg
Sørumsand stasjonsbygning
Tangen godshus
Tangen spise-/velferdsrom
Tangen stasjonsbygning
Tinnoset pumpehus
Tinnoset vedskur/garasje
Tistedal stasjonsbygning
Tolga godshus
Tolga stasjon
Tomter godshus
Tomter stasjonsbygning
Torpo stasjonsbygning
Trengereid godshus
Trengereid stasjonsbygning
Tretten bryggerhus
Tretten stasjonsbygning
Trevatn stasjonsbygning
Trofors stasjon
Trondheim Cecilienborg bussanlegg
Trondheim driftsbanegard
Trondheim stasjon
Trondheim stasjon Trapphus
Trondheim stasjon Ventehall
Trondheim stasjon Vestre tilb.
Trondheim stasjon Østre bygg
Tvedestrand bussanlegg
Tyristrand godshus
Tyristrand stasjon
Tønsberg bussgarasje
Tønsberg godshus
Tønsberg kontor/verksted
Tønsberg stasjonsbygning
Ulsberg stasjon
Undheim bussgarasje
Upsete eksp.hus
Upsete vannverk
Urdland stasjonsbygn.
Urdland uthus
Ustaoset stasjonsbygning
Ustaoset vannverk
Ustaoset vokterbolig
Vadfoss stasjonsbygning
Vaksdal stasjonsbygning
Varhaug stasjonsbygning
Vatnahalsen eksp.hus
Vatnestraum stasjonsbygning
Vaulen gamle verksted
Veggli hvilebu
Veggli st uthus
Veggli stasjonsbygning
Vegårshei stasjonsbygning
Vennesla stasjonsbygning
Verdal stasjon
Verma stasjonsbygning
Vestby godshus
Vestby stasjonsbygning
Vestfossen bolig
Vestfossen stasjon
Vigrestad godhus
Vigrestad stasjonsbygning
Vikersund garasje
Vikersund godshus
Vikersund maler og s.verk
Vikersund stasjon
Vikersund verkstedbygg
Vinstra bryggerhus
Vinstra godshus
Vinstra stasjonsbygning
Voss ekspressgodsbygning
Voss lokstall
Voss stasjonsbygning
Voss velferdshus
Våler godshus nord
Våler godshus syd
Våler privet
Våler stasjonsbygning
Vålåsjø hytte/feriested 1
Vålåsjø hytte/feriested 2
Vålåsjø stasjonsbygning
Vålåsjø vokterb./feriested
Øyer bryggerhus
Øyer stasjonsbygning
Øyestøl vokterbolig
Øyheim ekspedisjons hus
Øysteinstul stasjonsbygning
Øysteinstul uthus/privet
Åbogen garasje
Åbogen godshus
Åbogen privet
Åbogen stasjonsbygning
Åbogen uthus
Ådalsbruk godshus
Ådalsbruk privet
Ådalsbruk stasjonsbygning
Ådalsbruk uthus/vedbu
Ål betjentbolig 1
Ål betjentbolig 2
Ål elektroverksted
Ål garasjer
Ål godshus
Ål lokstall
Ål materiallager
Ål stasjonsbygning
Ål Trolløya kontor/veksted/garasje
Ål velferdsbygg
Ål visitørhytte
Åmot godshus
Åmot stasjonsbygning
Åndalsnes godsterm. garasje
Åndalsnes godsterm.adm.bygg
Åndalsnes lokstall
Åndalsnes renholdsbu
Åndalsnes stasjonsbygning
Åneby stasjonsbygning
Årnes nye banebygg
Årnes stasjonsbygning
Ås stasjonsbygning
Åsen godshus
Åsen stasjon

 

 

Til forsiden